The Read Shop bestaat 27 jaar
170 fysieke vestigingen door het hele land
Gratis verzending vanaf €20,-

Algemene voorwaarden The Read Shop webshop

Download hier de algemene voorwaarden in PDF

Download hier het modelformulier voor herroeping en retournering in PDF

 

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst op afstand tussen de consument en de webshop van THE READ SHOP (www.readshop.nl) en op elke andere tot stand gekomen overeenkomst tussen THE READ SHOP en de consument, tenzij anders aangegeven.

 

Alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal THE READ SHOP voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij THE READ SHOP zijn te verkrijgen en dat ze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 

Bij een overeenkomst op afstand, die door middel van één of meer technieken voor communicatie op afstand tot stand komt, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar worden gesteld en wel zodanig dat de consument deze voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal THE READ SHOP voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kennis kan worden genomen en dat ze op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.

 

THE READ SHOP kan deze voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen, maar zal dit dan altijd vermelden op de webshop en/of via de nieuwsbrief, zodat de consument voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten hiervan kennis kan nemen.

 

Op overeenkomsten tussen THE READ SHOP en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Identiteit eigenaar webshop en belangrijke definities

AUDAX Retail BV en /of haar eventuele rechtsopvolger(s), is de overkoepelde organisatie van de formule THE READ SHOP, hierna ook aan te duiden als: “THE READ SHOP”, en is de eigenaar van de webshop www.readshop.nl, hierna ook aan te duiden als: “webshop”. Daarnaast beschikt THE READ SHOP over winkels in Nederland, die worden geëxploiteerd door zelfstandige ondernemers, hierna te noemen: de “winkel (s)” of “vestiging(en)”.

 

Het kantoor van AUDAX Retail B.V. (KvK-nummer: 70633762) is gevestigd aan de Herikerbergweg 98 gebouw Jupiter (6e etage) Amsterdam, Postbus 22075 | 1100 CB Amsterdam Amsterdam, email: helpdesk@readshop.nl, telefoon: 088-1338432, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur (feestdagen uitgezonderd).

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt uit hoofde van zijn of haar bedrijf, ambacht en/of beroep.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen THE READ SHOP en de consument tot stand komt in het kader van de aan- en verkoop van producten via de webshop, waarbij uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken van communicatie op afstand.

Herroepingsrecht: het recht van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand, waardoor de overeenkomst wordt ontbonden.

 

Het aanbod en de prijs

Het aanbod van producten, zoals zichtbaar op de webshop, wordt door THE READ SHOP met de grootst mogelijke zorg samengesteld in samenwerking met de leveranciers. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke (technische) fouten in het aanbod binden THE READ SHOP niet.

 

Het weergegeven vinkje met de tekst ‘Leverbaar’ op de productpagina op de webshop, geeft de status aan van de voorraad bij de leverancier van de boeken: Centraal Boekhuis (CB), en niet specifiek de voorraad in de winkels van THE READ SHOP.

 

De in het aanbod genoemde prijzen van producten zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele verzendkosten. De eventuele verzendkosten, waarover hierna meer, worden weergegeven tijdens het betaalproces op de webshop.

 

Het aanbod van producten op de webshop is groot. Het is niet uitgesloten dat producten abusievelijk verkeerd geprijsd zijn. Indien THE READ SHOP, nadat de consument een bestelling op de webshop heeft geplaatst, een fout in de verkoopprijs van het product ontdekt, zal de consument hierover worden geïnformeerd en krijgt de consument de keuze om of door te gaan met de aankoop van het product tegen de juiste prijs of om de aankoop te annuleren. Deze situatie kan ook plaatsvinden na de verzending van de ontvangstbevestiging.

 

THE READ SHOP is niet gehouden de producten aan de consument te leveren tegen een onjuiste (te lage) prijs, indien de verkeerde prijsstelling op een duidelijke en kenbare vergissing berust en de consument redelijkerwijs had moeten inzien en/of begrijpen dat de producten verkeerd geprijsd waren, ongeacht de fase van het bestelproces.

 

De Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp) verplicht boekverkopers, zoals THE READ SHOP, boeken te verkopen tegen de vastgestelde en op dat moment geldende boekenprijs. Deze boekenprijs wordt bepaald door de uitgever van de betreffende titel. Onder de Wvbp vallen geen e-books en anderstalige (anders dan de Friese taal) boeken. Meer hierover is te lezen op de website van het Commissariaat van de Media, de toezichthouder van deze wet: https://www.cvdm.nl/vaste-boekenprijs/regelgeving-vaste-boekenprijs.

 

De overeenkomst

De overeenkomst komt langs elektronische weg tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod door middel van de afrekenknop en nadat de ontvangstbevestiging van THE READ SHOP via de e-mail is ontvangen.

 

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft THE READ SHOP passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web-omgeving.  Indien de consument elektronisch kan betalen, zal THE READ SHOP daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

Bestellingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en zolang de voorraad strekt. Levering is afhankelijk van het product en het assortiment met de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

 

De consument is zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van het bezorgadres.

 

THE READ SHOP behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren en/of een account te blokkeren indien er aanwijzingen zijn van onregelmatigheden, illegaal, frauduleus of schadelijk gebruik van de webshop en/of van het aanbod van THE READ SHOP.

 

Betaling en verzendkosten

Indien de consument kiest voor de optie ‘thuisbezorging’, dient de bestelling elektronisch vooraf te worden afgerekend. Vooraf betekent in dit geval alvorens de ontvangstbevestiging wordt verstuurd aan de consument. Na het ontvangen van de betaling wordt door THE READ SHOP direct de ontvangstbevestiging verstuurd en is hiermee de overeenkomst definitief tot stand gekomen.

 

De online betaling dient te geschieden via iDeal of met gebruik van de in Nederland aanvaarde digitale Boekenbon of THE READ SHOP cadeaukaart.

Indien de consument kiest voor de optie ‘thuisbezorging’, zijn daar eventueel verzendkosten aan verbonden. Een bestelling van één of meerdere producten met een totale waarde van € 20,-  of meer worden gratis thuisbezorgd op het door de consument opgegeven bezorgadres in Nederland. Indien deze waarde van de bestelling minder dan € 20,-  is, berekent THE READ SHOP een bedrag van € 1,95 voor verzendkosten, ongeacht het postcodegebied in Nederland.

 

Bestellingen met de optie ‘thuisbezorging’ worden alleen in Nederland geleverd.

Indien de consument kiest voor “ophalen in de winkel”, ontvangt de consument altijd een elektronisch bericht of een e-mail, wanneer de bestelling in de door de consument vooraf geselecteerde winkel ligt om opgehaald te worden. De consument heeft na het versturen van dit bericht maximaal 1 week de gelegenheid om de bestelling in de winkel op te halen. De consument betaalt de bestelling in de betreffende winkel wanneer deze bestelling aldaar wordt opgehaald. De betalingsmogelijkheden kunnen per winkel verschillen.

 

Leveringsvoorwaarden

De leveringsvoorwaarden verschillen per assortiment. Voor alle bestellingen, die worden opgehaald in de winkel, geldt dat de consument altijd een elektronisch bericht ontvangt wanneer de bestelling gereed ligt in de winkel om opgehaald te worden.

 

Bestelt de consument boeken op werkdagen vóór 23.00 uur, dan geldt voor het grootste deel van het assortiment van de THE READ SHOP dat de bestelling de volgende dag al wordt thuisbezorgd (behalve op zon- en feestdagen) of wordt bezorgd in de winkel, mits het artikel voorradig en leverbaar is. THE READ SHOP doet haar uiterste best om elke bestelling zo snel mogelijk te bezorgen, maar zij is daarbij afhankelijk van externe partijen, waardoor de bezorging in een enkel geval vertraagd kan zijn.

 

Bestelt de consument e-book(s), dan wordt de downloadlink na de ontvangstbevestiging per e-mail aan de consument verstuurd. Hier kan enigszins wat tijd overheen gaan, maar mocht de consument binnen 8 uur na de ontvangstbevestiging nog geen downloadlink(s) hebben ontvangen, kan hiervoor contact worden opgenomen met het hoofdkantoor van THE READ SHOP door middel van het versturen van een e-mail naar helpdesk@readshop.nl of via het telefoonnummer 088-1338432.

 

Kantoorartikelen en rokersartikelen dienen altijd opgehaald te worden in de winkel, deze worden niet thuisbezorgd. De levertijd verschilt per winkel. In de ontvangstbevestiging zijn de contactgegevens van de gekozen winkel opgenomen, alwaar ook kan worden geïnformeerd naar de exacte levertijd. Deze bestellingen worden altijd afgerekend in de winkel.

 

Bestelt de consument een THE READ SHOP cadeaukaart, dan wordt deze vanaf het hoofdkantoor naar het opgegeven bezorgadres van de consument verzonden. Hierbij geldt op werkdagen vóór 16.00 uur besteld, de volgende dag thuisbezorgd (behalve op zon- en feestdagen). Deze cadeaukaarten worden tot een bedrag van € 25,- voor verzending opgewaardeerd. Indien een hoger bedrag gewenst is, wordt de cadeaukaart zonder opwaardering verzonden. Wanneer de consument de cadeaukaart op het opgegeven adres heeft ontvangen, dient een e-mail te worden gestuurd naar helpdesk@readshop.nl, waarna de THE READ SHOP cadeaukaart met het door de consument betaalde bedrag op afstand door THE READ SHOP wordt opgewaardeerd. THE READ SHOP zal dit altijd per e-mail aan de consument bevestigen. Uiteraard kan de consument ook in de dichtstbijzijnde vestiging een THE READ SHOP cadeaukaart aanschaffen. Er worden geen andere type cadeaukaarten verkocht in de webshop.

 

Herroepingsrecht en retourneren

 

Bij producten:

De consument kan een overeenkomst op afstand met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. THE READ SHOP is vrij de consument te vragen naar de reden van herroeping, maar kan de consument niet verplichten tot opgave van de reden.

De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen. Indien de levering van een product om wat voor reden dan ook vertraagd is, geldt nog steeds de dag na de ontvangst van dat product als ingangsdatum van de bedenktijd.

 

Bij diensten en producten met digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, zoals bijvoorbeeld E-books, gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. THE READ SHOP mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar kan de consument niet verplichten tot opgave van de reden.

 

De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Indien de consument geen informatie heeft ontvangen over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping, waarover hierna meer, niet heeft ontvangen, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke vastgestelde bedenktijd.

 

Indien de consument de bedoelde informatie heeft ontvangen binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Producten, zoals een cadeaukaart van THE READ SHOP of de digitale Boekenbon en producten met digitale inhoud, zoals E-books en andere digitale producten die direct geleverd worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit geldt alleen indien deze producten met toestemming van de consument binnen de bedenktermijn worden geleverd en de consument daardoor  heeft ingestemd met het afzien van het herroepingsrecht. Ook is het herroepingsrecht uitgesloten voor eenvoudig kopieerbare producten, zoals cd’s en dvd’s, zodra de verzegeling daarvan is verbroken.

 

Uitoefenen van het herroepingsrecht en de bijbehorende kosten:

Indien de consument gebruik wil en kan maken van het herroepingsrecht en het via de webshop aangekochte product aan THE READ SHOP wil retourneren, dient dit binnen de bedenktermijn te doen met gebruikmaking van het daarvoor bestemde formulier voor herroeping (zie modelformulier voor herroeping en retournering hierbij). De consument kan ook binnen de bedenktermijn een e-mail sturen naar THE  READ SHOP (helpdesk@readshop.nl) en daarin op ondubbelzinnige wijze aangeven dat gebruik wordt gemaakt van het recht op herroeping van de overeenkomst. Na ontvangst van de melding van herroeping door de consument stuurt THE READ SHOP daarvan een ontvangstbevestiging. Het aangekochte product dient dan binnen 14 dagen (terugzendtermijn) te zijn geretourneerd aan THE READ SHOP.

 

Wanneer een webshopbestelling in één van de THE READ SHOP vestigingen is opgehaald, kan de consument het aangekochte product ook binnen de bedenktermijn van 14 dagen in dezelfde winkel retourneren op vertoon van  de kassabon.

 

Indien de consument voldoet aan de genoemde voorwaarden en instructies, zoals beschreven in het formulier voor herroeping, is de retourzending voor de consument gratis.

 

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen (terugzendtermijn) vanaf de dag volgend op de hierboven bedoelde melding van herroeping, dient de consument het product terug te sturen op de wijze zoals aangegeven op het formulier van herroeping, of overhandigt hij dit aan de verkoper van de betreffende winkel. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als het product wordt terug gestuurd voordat de bedenktijd is verstreken.

 

De consument retourneert het product met alle geleverde toebehoren en redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking.

 

Indien het product beschadigd retour wordt gestuurd of gebracht in de winkel kan THE READ SHOP hiervoor in alle redelijkheid bij de consument kosten in rekening brengen.

 

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

 

THE READ SHOP vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief verzendkosten en eventuele leveringskosten door THE READ SHOP in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping van de overeenkomst heeft gemeld. THE READ SHOP mag wachten met terugbetalen totdat het product bij THE READ SHOP retour is ontvangen of tot het moment dat de consument aantoont dat hij of zij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 

Indien mogelijk gebruikt THE READ SHOP voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. Het is niet mogelijk de terugbetaling uit te voeren op een Boekenbon. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 

Klachten

Indien u niet tevreden bent over onze producten, serviceniveau of diensten, neem dan binnen redelijke termijn contact op met onze klantenservice via helpdesk@readshop.nl of het telefoonnummer 088-1338432. Wij zijn maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.00 uur bereikbaar (feestdagen uitgezonderd).

 

Vermeld bij uw klacht uw naam, e-mailadres en eventuele vestiging indien uw klacht over het serviceniveau van één van onze vestigingen gaat. Beschrijf zo duidelijk mogelijk uw klacht.

 

THE READ SHOP behandelt uw klacht maximaal 2 weken na ontvangst. Indien de klacht niet binnen deze termijn afgehandeld kan worden, wordt u hiervan op de hoogte gebracht met een indicatie van de vertragingstijd.

Klantenservice

 

Heeft u vragen of opmerkingen over het gebruik van de webshop van THE READ SHOP of over uw bestelling, neem dan contact op met de winkel, waar u uw bestelling ophaalt of met het hoofdkantoor van THE READ SHOP (helpdesk@readshop.nl) of via telefoonnummer 088-1338432, wanneer u een bestelling voor thuisbezorging heeft geplaatst. Via onze vestigingspagina (https://www.readshop.nl/vestigingen) vindt u de contactgegevens van een THE READ SHOP winkel bij u in de buurt.

 

Amsterdam, maart 2020