De verbintenis in het algemeen, eerste gedeelte
De verbintenis in het algemeen, eerste gedeelte
De verbintenis in het algemeen, eerste gedeelte
De verbintenis in het algemeen, eerste gedeelte
Prijs
105,00

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld, volgende dag in huis

Dit Asser-deel bevat een toonaangevend commentaar op het eerste deel van de verbintenis in het algemeen ten behoeve van de rechtspraktijk, de wetenschap en het onderwijs. De titel geldt als de belangrijkste kennisbron van de heersende rechtsopvattingen in civielrechtelijk Nederland. De 16e druk van Asser-deel 6-I De verbintenis in het algemeen, eerste gedeelte geeft systematisch, weloverwogen en grondig commentaar op het eerste deel van de verbintenis in het algemeen. Aan de orde komen onder meer het begrip verbintenis, de verschillende typen verbintenissen, de bronnen van verbintenissen, pluraliteit van schuldeisers en schuldenaren, nakoming en niet-nakoming van verbintenissen (waaronder begrepen opschortingsrechten en schuldeisersverzuim). Deze onderwerpen zijn geregeld in de afdelingen 1 tot en met 9 van Titel 6.1 van het BW. Zoals u van de Asser-serie mag verwachten, verenigt deze titel wetenschappelijke diepgang met praktische uitleg en grondige beschouwingen. Bij de leerstukken wordt stilgestaan bij hun plaats in het gehele vermogensrecht, evenals dwarsverbanden met andere leerstukken. Zo krijgt u inzicht in de structuur en samenhang van de materie. De toegankelijke en kernachtige schrijfstijl maken de tekst prettig leesbaar. Dankzij het zakenregister, wetsartikelenregister en jurisprudentieregister vindt u bovendien snel wat u zoekt. Niet voor niets wordt de uitgave gebruikt als diepgravend naslagwerk binnen zowel de rechtspraktijk, wetenschap als onderwijs. In deze 16e druk zijn de sinds de vorige druk verschenen wetgeving, rechtspraak en literatuur op de gebruikelijke wijze verwerkt. Zo wordt de implementatie van Richtlijn 2014/104/EU (schadevorderingen mededingingsrecht) in Afdeling 6.3.3B BW gesignaleerd in nr. [98a]. Ook de behandeling van de aansprakelijkheid voor hulpzaken in nr. [351] is aangepast. Waar relevant wordt aandacht besteed aan Europees recht en rechtsvergelijking. Voor de rechtsvergelijking ligt de nadruk op het Weense Koopverdrag (CISG), de Unidroit Principles of International Commercial Contracts en de Principles of European Contract Law. Sinds 2008 zijn de vier Asser-delen over het Verbintenissenrecht bewerkt door prof. mr. A.S. Hartkamp en prof. mr. drs. C.H Sieburgh. Sinds de 15e druk wordt het Verbintenissenrecht bewerkt door prof. mr. drs. C.H. Sieburgh.

0 | 0