Geloof en bijgeloof
Geloof en bijgeloof
Geloof en bijgeloof
Geloof en bijgeloof
Prijs
7,50

3 - 5 Werkdagen

Geloof en Bijgeloof, Religieuze uitingen in Ab Urbe Condita van Livius is een volledige uitwerking van de syllabus voor het eindexamen Latijn in het jaar 2017. Het thema dat ten grondslag ligt aan de keuze van de teksten is de manier waarop het geloof in de goden en godsdienstige handelingen de geschiedenis van Rome hebben beinvloed. De teksten die gelezen moeten worden, komen uit verschillende boeken van Ab Urbe Condita van Livius (boek 1, 5, 7, 21, 22, 23, 25, 29 en 39).Inhoud: - De voorgeschreven Latijnse teksten uit Ab Urbe Condita van Livius; - Inleiding over Livius, zijn werk en de geschiedschrijving; - Inleiding over de historische en religieuze context;- Inleiding over taal en stijl van Livius; - Een uitgebreide annotatie bij de Latijnse teksten. Hierbij is in principe uitgegaan van de basiswoordenlijst 1 van Vox. De woorden die niet zijn opgegeven, staan in de woordenlijst achterin het boek; - Vragen en opdrachten bij de Latijnse teksten, de teksten in vertaling en de informatieve teksten; - Opdrachten in het kader van het vergelijken van de Latijnse tekst met bestaande vertalingen; - Een overzicht van de stijlmiddelen en verteltechniek met voorbeelden uit het pensum; - Onthoudblokken waarin de grammatica wordt herhaald; - Tien proefvertalingen; - De tekst van de syllabus; - Alfabetische woordenlijst.

0 | 0