Institutie
Institutie
Institutie
Institutie
Nederlands
727
Prijs
49,95

1 - 2 Weken

Deze moderne vertaling van de Institutie in zo eenvoudig mogelijk Nederlands is bedoeld voor iedereen die zich wil verdiepen in wat gereformeerden sinds de Reformatie geleerd en geloofd hebben.
'Dit boek kan voor alle kinderen van God een sleutel zijn om een weg te openen waarlangs ze de Heilige Schrift kunnen leren begrijpen. Iedereen die het Woord van God hoogacht, spoor ik aan om dit boek te lezen en goed op te slaan in zijn geheugen. Tenminste, als je – in de eerste plaats – de kern van de christelijke leer wilt leren kennen en – in de tweede plaats – gemakkelijk toegang wilt krijgen tot het lezen van zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Als je dit boek gelezen hebt, zul je uit eigen ervaring weten dat ik met mijn woorden niet overdreven heb.' Aldus Johannes Calvijn zelf. De Institutie van Calvijn vormt het meest complete overzicht van de Bijbelse leer zoals die in de Reformatie van de zestiende eeuw werd herontdekt. De eerste versie van de Institutie verscheen in 1536, de definitieve, sterk uitgebreide versie in 1559. Calvijn schreef in het Latijn, voor theologen, maar zorgde zelf ook voor een vertaling in het Frans, voor gewone gelovigen. Deze moderne vertaling van de Institutie in zo eenvoudig mogelijk Nederlands maakt deze goudmijn beschikbaar voor iedereen die zich wil verdiepen in wat gereformeerden sinds de tijd van de Reformatie geleerd en geloofd hebben.

0 | 0