Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht
Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht
Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht
Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht
  • Nederlands

De student maakt in deze uitgave kennis met het intellectuele eigendomsrecht, inclusief alle ontwikkelingen die zich de laatste jaren op dit terrein hebben voorgedaan. De introductie maakt het gehele IE- recht en aanverwante rechtsgebieden inzichtelijk. De voorbeelden en rechtspraak maken de stof bovendien direct toepasbaar. De 14e druk van Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht (studenteneditie) vormt voor studenten de meest complete en toegankelijke kennismaking tot het intellectuele eigendomsrecht. De lezer maakt hierin niet enkel kennis met het IE-recht zelf, maar ook met aanverwante rechtsgebieden en thema#s, zoals het reclamerecht, de ongeoorloofde mededinging en de handhaving van IE-rechten. De uitgave wordt al vele edities geprezen om het complete overzicht van alle bestaande vraagstukken op het terrein van het IE-recht. Niet voor niets wordt de titel zowel in het onderwijs als de rechtspraktijk veelvuldig gebruikt. De stof wordt steevast geïllustreerd aan de hand van relevante rechtspraak. Studenten leren de materie zo direct toe te passen op relevante praktijksituaties. Het studieboek heeft zijn weg gevonden in diverse vakken op het gebied van het IE-recht, zowel in het HBO- als WO- onderwijs. IE-recht actueel Hoewel deze veertiende druk slechts twee jaar na de vorige editie verschijnt, hebben zich gedurende dit relatief korte tijdsbestek diverse invloedrijke ontwikkelingen voorgedaan in rechtspraak en wetgeving. Zo is in deze editie verwerkt: # Alle relevante verdragen en de wet- en regelgeving op nationaal en EU-niveau, inclusief verdragen in de ontwerpfase # Jurisprudentie van de hogere en lagere burgerlijke rechter, het Benelux-Gerechtshof en het Europese Hof van Justitie, het Europees Octrooibureau en van instellingen als de Reclame Code Commissie Kortom: met de veertiende editie van Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht (studenteneditie) is de student verzekerd van een complete en tegelijkertijd prikkelende kennismaking tot dit boeiende en dynamische rechtsgebied.

0 | 0

  • : 9789013157345
  • : Nederlands
  • : Paperback
  • : september 2020
  • : 1466
  • : 240 x 158 x 50 mm.