Tomke op it iis

Yn Tomke op it iis is it winter. Der leit iis op ’e fiver! Tomke wol graach reedride, mar hy wibelt wol in bytsje… Mei in stoel giet it better, en wa kin moai op ’e stoel sitte? Der binne fjouwer moaie nije rigeboekjes fan Tomke ferskynd, foar alle seizoenen ien. De boekjes binne te keap foar € 6,50 it stik, óf meielkoar yn in stevige kassette foar € 25,-.

0 | 0

  • : 9789493159327
  • : Fries
  • : Hardcover
  • : 28
  • : juli 2020
  • : 157
  • : 156 x 156 x 10 mm.