De wachtlijst voorbij
Prijs
19,50

Nog niet verschenen, verwacht vanaf 12-2-2024

Stel je voor dat er geen wachtlijsten in de zorg meer zouden zijn.
Er is wellicht niemand te vinden die dat zou betreuren. Helaas is dat vandaag nog niet het geval en botsen maar al te veel mensen op de harde realiteit van te beperkte middelen. Die realiteit neemt meestal de gedaante aan van een maandenlange wachtlijst.
Zolang dat zo is, moeten moeilijke keuzes gemaakt worden.

0 | 0