Sandor Marai

Sandor Marai

S�ndor M�rai werd op 11 april 1900 geboren in het Hongaarse Kassa (nu Kosice, Slowakije) in een rijk burgerlijk milieu. Hij studeerde in Leipzig, Frankfurt en Berlijn, vertaalde Trkal en Kafka in het Hongaars en was van 1923 tot 1929 correspondent van de Frankfurter Zeitung in Parijs. Vanaf 1929 publiceerde hij romans, verhalen, gedichten, essays en toneelstukken. Gedurende de nazi-tijd leidde hij in Boedapest een teruggetrokken leven. Na de Wereldoorlog wees M�rai het communisme af en ging in ballingschap in Itali� en de Verenigde Staten. Zijn boeken werden in Hongarije verboden en verschenen vrijwel onopgemerkt in het buitenland. De laatste jaren van zijn leven leidde hij met zijn joodse vrouw een eenzaam bestaan in de WS, waar hij op 22 februari 1989 in San Diego zelfmoord pleegde. S�ndor M�rai wordt sedert zijn herontdekking in 1999 door literatuurliefhebbers algemeen beschouwd als een van de belangrijkste Europese schrijvers van de twintigste eeuw.