Antwerpen, Romeinse stad?
Antwerpen, Romeinse stad?
Antwerpen, Romeinse stad?
Antwerpen, Romeinse stad?
Prijs
20,50

3 - 5 Werkdagen

Is Antwerpen ooit een Romeinse stad geweest? In dit boek wordt eerst ingegaan op de stand van zaken in het archeologisch onderzoek. Daarna komen de geschreven bronnen aan bod en de belangwekkende historische besluiten die daaruit kunnen worden getrokken voor de ontstaansgeschiedenis van de stad, aansluitend bij de archeologische gegevens. Belangrijk voor het zelfbeeld van de Antwerpenaren zijn echter ook de vele legenden die door de eeuwen heen rond het ontstaan van de stad zijn geweven, vaak met politieke bedoelingen. De meest markante daarvan is wel de stelling dat het Antwerps de taal was van het Paradijs…

Met bijdragen van Jan M.F. Van Reeth, Guido Cuyt, Alfred Michiels en Toon van Hal.

Jan M.F. Van Reeth is classicus en oriëntalist. Hij is onder meer voorzitter van het Nederlands Klassiek Verbond en doceert over godsdienstgeschiedenis van het Nabije Oosten. Hij publiceerde bij Garant het boek Kalam over Arabische theologie.

0 | 0