De agenda en het agenderingsrecht bij kapitaalvennootschappen
De agenda en het agenderingsrecht bij kapitaalvennootschappen
De agenda en het agenderingsrecht bij kapitaalvennootschappen
De agenda en het agenderingsrecht bij kapitaalvennootschappen
Prijs
93,00

Op werkdagen voor 16:00 uur besteld, volgende dag thuisbezorgd.

Wie kan wat op de agenda van de algemene vergadering van een kapitaalvennootschap plaatsen? Deze titel bevat een fundamentele analyse en geeft uitleg over hoe de rechten, plichten en bevoegdheden rondom de agenda en het agenderingsrecht precies zijn verdeeld. Dit maakt de uitgave waardevol voor alle beoefenaars van het ondernemingsrecht. De agenda voor de algemene vergadering van een kapitaalvennootschap is een belangrijk document. Vragen over machtsverhoudingen tussen het bestuur en aandeelhouders komen in de kern veelal neer op de volgende vraag: wie kan wat op de agenda van de algemene vergadering plaatsen? Voor de beoefenaar van het ondernemingsrecht is het essentieel om te weten hoe de rechten, plichten en bevoegdheden rondom de agenda precies zijn verdeeld en nader verdeeld kunnen worden. De agenda en het agenderingsrecht van kapitaalvennootschappen voorziet in deze behoefte en bevat een fundamentele analyse van de materie. De publicatie sluit aan bij de actuele ontwikkeling dat sommige kapitaalverschaffers van beursvennootschappen meer betrokken wensen te geraken bij de strategie die vennootschappen voeren op het gebied van ESG. Het Van der Heijden Instituut werd in 1966 opgericht als studiecentrum voor rechtspersonen- en vennootschapsrecht en is onderdeel van het Onderzoekcentrum Onderneming <(>&<)> Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid op de Radboud Universiteit Nijmegen. Het instituut heeft het doel om op alle mogelijke wijzen bij te dragen tot de ontwikkeling en verdieping van deze onderdelen van het privaatrecht. In ‘Serie vanwege het Van der Heijden Instituut’ verschijnen monografieën, proefschriften, congresbundels en uitkomsten van onderzoek naar de werking van regelgeving op het aangegeven onderzoeksterrein. Tevens verschijnen in deze Serie publicaties van de Vereniging voor Financieel Recht, de Vereniging Jaarrekeningenrecht en Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation. De agenda en het agenderingsrecht van kapitaalvennootschappen is van grote waarde voor alle beoefenaars van het ondernemingsrecht. Denk aan advocaten, rechters, bedrijfsjuristen en wetenschappers.

0 | 0