Financiele Rekenkunde
Financiele Rekenkunde
Financiele Rekenkunde
Financiele Rekenkunde
Prijs
31,00

3 - 5 Werkdagen

Vrijwel ieder mens heeft heel regelmatig te maken met 'rente'. Dit geldt dus ook voor u, bijvoorbeeld als u een spaarrekening heeft, of wel eens 'rood staat' op uw betaalrekening. Maar ook bij andere fi nanciële producten, zoals hypotheken en de diverse spaar- en beleggingsproducten, speelt rente een belangrijke rol. Ook in het bedrijfsleven wordt veel met rente gewerkt, bijvoorbeeld bij de fi nanciering van een onderneming en bij het nemen van investeringsbeslissingen. Dit alles betekent dat het bij veel fi nanciële beslissingen van groot belang is om te weten hoe rente werkt. En ook al is het tegenwoordig niet meer nodig om rente handmatig te berekenen - die taak is overgenomen door Excel en grafi sche rekenmachines - is het wel belangrijk om te weten hoe renteberekeningen worden gemaakt. We begeven ons dan op het vakgebied van de fi nanciële rekenkunde. In dit boekje proberen we u op een toegankelijke wijze wegwijs te maken in dit vakgebied. Dit doen we zo praktisch mogelijk, door de diverse rekentechnieken kort uiteen te zetten, en vervolgens stap voor stap toe te lichten hoe de berekening in zijn werk gaat. Dit alles op basis van voorbeelden van alledag.

0 | 0