Handboek Risicobeheersing
Prijs
58,86

Tijdelijk niet voorradig

Een stappenplan voor het maken van een RI&E.
Het Handboek Risicobeheersing is een praktisch naslagwerk voor het maken van een risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E). In dit boek worden alle ins en outs m.b.t. de RI&E belicht, waaronder de eisen waaraan een RI&E moet voldoen, inzichten in de achtergronden en een duidelijk stappenplan voor de uitvoering. Er is ruime aandacht besteed aan de weging van de grootte van de risico's, waarbij verschil gemaakt wordt tussen concrete werkplekrisico's, beleidszaken en wettelijke verplichtingen. In het boek worden vier zaken belicht: 1. De eisen waaraan een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet voldoen en inzichten in de achtergronden van de RI&E. 2. Een duidelijk stappenplan voor het uitvoeren van de RI&E. Elke stap wordt uitvoerig beschreven met daarin verschillende keuzemogelijkheden. 3. De weging van de grootte van de risico's, waarbij verschil gemaakt wordt tussen concrete werkplekrisico's, beleidszaken en wettelijke verplichtingen. Een werkwijze wordt gepresenteerd om in het plan van aanpak die weging op hoofdlijnen of juist gedifferentieerd op te nemen. 4. De relatie tussen de RI&E en de trendanalyse van ongevallen. In deze derde editie is een aantal nieuwe inzichten beschreven, zoals: - De aanvullende eisen die vanuit ISO 45001 aan de RI&E worden gesteld - Arbowetswijziging in 2017 t.a.v. onder meer de preventiemedewerker, de bedrijfsarts en de ondernemingsraad - Het belang van het goed regelen van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de leidinggevenden als fundament van een goed arbobeleid. - Het verkrijgen van een grotere medewerkersbetrokkenheid bij het uitvoeren van een RI&E - Een nadere beschrijving van de risico-inventarisatie van gevaarlijke stoffen vanwege het belang om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens het werk terug te dringen, gelet op het grote aantal beroepsziekten en doden hierdoor. - De relatie tussen de RI&E en de trendanalyse van ongevallen. - Het betrekken van risico's in de directe nabijheid van het bedrijf, zoals van naburige bedrijven en vanuit verkeerswegen (wegen, wateren, spoorlijnen e.d.). - De samenhang tussen arbo en milieu. - Verifiëren of met de verbetermaatregelen daadwerkelijk een reductie van het risico is bereikt. - De uitbreiding van de boeteregeling naar arboprofessionals. Het Handboek Risicobeheersing is bedoeld voor iedereen die in voorbereidende, begeleidende of uitvoerende zin bij de RI&E betrokken is. Dit betreft preventiemedewerkers, arbocoördinatoren, veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, arbeids- en organisatiedeskundigen, KAM-functionarissen, SHE-medewerkers en OR-leden. Daarnaast kan het boek gebruikt worden voor arbo- en veiligheidskundige opleidingen. Ook is het een nuttig naslagwerk voor het management dat uiteindelijk een beslissing moet nemen over de werkwijze van de RI&E en het uitvoeren van het plan van aanpak.

0 | 0