Internationaal vermogensrecht
Internationaal vermogensrecht
Internationaal vermogensrecht
Internationaal vermogensrecht
Prijs
223,00

Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag thuisbezorgd.

Dit Asser-deel vormt het sluitstuk van de drie delen gewijd aan het internationaal privaatrecht. Met een integrale behandeling van het internationaal vermogensrecht is de titel van grote waarde voor juristen die als advocaat, bedrijfsjurist, rechter of anderszins betrokken zijn bij de internationale rechtspraktijk. Asser 10-III Internationaal vermogensrecht vormt het sluitstuk van de drie delen gewijd aan het internationaal privaatrecht. Deze titel voorziet in een integrale behandeling van het gehele internationaal vermogensrecht, inclusief aanverwante rechtsgebieden. Bij de behandeling is zoveel mogelijk de structuur van het Nederlandse burgerlijk wetboek aangehouden. Daarnaast is nagestreefd om recht te doen aan de eigenheid van het internationaal privaatrecht en de daarbij behorende rijkheid van bronnen, die grotendeels een internationale en Europese oorsprong kennen. Vanwege hun grote belang voor de internationale rechtspraktijk komen ook het rechtspersonenrecht en aspecten van het insolventierecht ruimschoots aan bod. De verschillende onderwerpen en leerstukken worden uitgediept aan de hand van Europese verordeningen, richtlijnen en rechtspraak, verdragen en Boek 10 BW, in wisselwerking met het materiële recht. Achtereenvolgens komen onderstaande thema#s aan bod: Rechtspersonen Vertegenwoordiging Goederenrecht Het Haagse Trustverdrag Internationaal verbintenissenrecht (met de verordeningen Rome I en II als de belangrijkste bronnen) Verhouding van het conflictenrecht tot het eenvormig privaatrecht Leerstukken behorende bij het algemeen deel van het verbintenissenrecht Conflictenrecht voor internationale overeenkomsten Onrechtmatige daad en Overige verbintenissen uit de wet Vanwege de uitvoerige én integrale behandeling van het internationaal vermogensrecht is de titel van grote waarde voor juristen die als advocaat, bedrijfsjurist, rechter of anderszins, betrokken zijn bij de internationale rechtspraktijk. Tevens levert het werk een bijdrage aan de theorievorming en rechtsontwikkeling op de verschillende terreinen. Het internationaal vermogensrecht wordt gekenmerkt door tal van ontwikkelingen. Deze tweede druk is op onderdelen ingrijpend herzien en geheel geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe regelgeving en rechtspraak, hoofdzakelijk van EU-origine. Het betreft hier onder meer: EU-richtlijnen over grensoverschrijdende splitsing en omzetting, nieuwe EU-verordening over derdenwerking van cessie, nieuwe Nederlandse regeling ter vervanging van art. 6 BBA (Rome I) en de lokalisatie van financiële schade (Rome II) in rechtspraak van het HvJEU.

0 | 0