Klachten na kanker
Prijs
49,95

3 - 5 Werkdagen

Een groeiende groep patiënten geneest na de diagnose kanker. Zij pakken hun levenweer op maar kunnen specifieke klachten houden of krijgen die terug te voeren zijn opde ziekte of behandeling daarvan. De klachten kunnen liggen in het fysieke, psychische,sociale of existentiële domein. Denk bijvoorbeeld aan neuropathie, angst, vragen overwerk, seks en zingeving. Vaak zullen patiënten met deze klachten aankloppen in de eerstelijn en lang niet altijd leggen zij zelf het verband met hun eerdere diagnose.
Dit boek behandelt in korte, overzichtelijke hoofdstukken de klachten waarmee patiëntenmet kanker in de voorgeschiedenis zich presenteren. Het biedt huisartsen, praktijkondersteunersen andere zorgverleners in de eerste lijn informatie, casuïstiek en vooralpraktische handvatten om te gebruiken in de zorg voor patiënten met klachten na kanker.Er zijn ook persoonlijke ervaringen van patiënten met kanker in het boek opgenomen diebeschrijven wat een bepaalde klacht voor hen betekent of betekend heeft.
Ieder hoofdstuk is geschreven door een duo bestaande uit een expert op het specifiekevakgebied en een huisarts.

0 | 0