Kompleten
Kompleten
Kompleten
Kompleten
Prijs
17,50

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld, volgende dag in huis

Healwei de tweintichste ieu is der yn in Braziliaanske melaatskenkoloanje sprake fan wûnderlike Mariaferskiningen, mei dêrby fleskes miswyn dy't spontaan oerrinne, en slim sike minsken dy't ynienen genêzen binne. De nuchtere Boalserter pater Rogatus Hoogma besiket dat mystearje te befetsjen, mar Rome wol der gjin praat fan hawwe.

Anno 2010 lûkt in Fryske skriuwster har acht dagen werom yn in benedictinerkleaster om de histoaryske brieven oer dy melaatsken te lêzen. Se wit net dat dy brieven oer sykte en genêzing én har ferbliuw yn it kleaster benammen wat oer har eigen takomst fertelle.

In roman oer wûnderbaarlike genêzingen yn in fier lân en in net minder wûnderbaarlike sykte en dea ticht by hûs.

Frysk, paperback, 251 siden

Nominearre foar de Gysbert Japicx-priis 2015

0 | 0