Metaaltijden
Metaaltijden
Metaaltijden
Metaaltijden
Prijs
25,00

1 - 2 Weken

Deze bundel vormt de neerslag van de 2e Nederlandse Metaaltijdendag, gehouden op 17 oktober 2014. Toen is in een boeiende reeks lezingen een rijke doorsnede aan recent onderzoek van de brons- en de ijzertijd de revue gepasseerd, waarbij speciale aandacht was voor de begin- en eindfasen in de levensloop van voorwerpen. Zowel de productie ervan, als de wijzen waarop zij na hun gebruik werden gedeponeerd zijn besproken. In deze bundel treft u dan ook bijdragen aan die gaan over bronzen, benen, aardewerken en stenen voorwerpen, alsook een betoog over verlatingsdepots. In aanvulling op deze bijdragen binnen het thema 'Van begin en einde; productie en depositie in de metaaltijden', is ook een palet aan andere bijdragen over de metaaltijden opgenomen.

Er zijn diverse artikelen die zich richten op de brons- en ijzertijd van het West-Nederlandse kustgebied, maar ook bijdragen die inzicht bieden in de wijzen waarop grafvelden veranderen in woonlocaties en de bewoningsdynamiek in de ijzertijd. Deze publicatie biedt dan ook een fraaie dwarsdoorsnede van wat de Nederlandse brons- en ijzertijd te bieden heeft. Zowel recente ontdekkingen komen aan bod, als ook oudere vondstmeldingen en nooit eerder uitgewerkte opgravingen, die nu opnieuw onder de aandacht worden gebracht.

De Metaaltijdendag is een initiatief van de Stichting Metaaltijdenonderzoek Nederland (SMON), die zo een breed platform wil bieden aan een ieder met belangstelling voor de laat-prehistorische samenlevingen. Om de verhalen zoveel mogelijk toegankelijk te maken, biedt de Stichting de gelegenheid de gehouden lezingen te publiceren in een bundel. In die zin vormt deze publicatie de verslaglegging van het jaarlijkse congres, maar ook andere bijdragen over de metaaltijden zijn welkom. Samengebracht in deze bundel raken de verhalen over, en interpretaties van, laat-prehistorische samenlevingen verbonden.

Inhoud

Some thoughts on quality and skill in Early Bronze Age axes
Maikel H.G. Kuijpers

Fragmenten van een gietmal uit de late bronstijd te Cuijk
Marlien Janssens

Een midden-bronstijdverrassing
Simone Bloo, Annemarie Kooi & Jos Kleijne

Het verborgen bestaan van een bronsblikken armband
Gerard van Alphen & Liesbeth Theunissen

A decorated Iron Age antler object from the Noordhof settlement site Wateringse Veld, The Hague
Marloes Rijkelijkhuizen, Annemieke Verbaas & Hans Siemons

De biografie van maalstenen: Metaaltijden
Marian J.A. Melkert

Het verlatingsritueel
Peter van den Broeke

Barrows and burials of the Late Neolithic and Bronze Age from Velsen (Noord-Holland, the Netherlands)
Jos Kleijne

Velsen-Zuidelijke Calamiteitenboog
Robert M. van Heeringen

Late bronstijdboeren en hun potten in de Oude Duinen bij De Zilk (gemeente Noordwijkerhout)
Simone Bloo & Iris Briels

Het crematiegrafveld van Den Haag in het licht van 'Atlantische' funeraire rituelen
Guy De Mulder

When urnfields lose their meaning...
Stijn Arnoldussen & Paul Albers

IJzertijdbewoning: een toetsing van de bewoningsmodellen voor locatiekeuze en demografie
Tale I. Wolthuis & Stijn Arnoldussen

0 | 0