Militair Straf- en Tuchtrecht
Militair Straf- en Tuchtrecht
Militair Straf- en Tuchtrecht
Militair Straf- en Tuchtrecht
Prijs
53,00

3 - 5 Werkdagen

Deze studiepocket geeft een compleet overzicht van de straf- en tuchtrechtelijke kaders die gelden voor de krijgsmacht. De lezer krijgt een helder beeld van het Nederlandse militair straf- en tuchtrecht en de voor Nederlandse militairen relevante onderdelen van de Wet internationale misdrijven en de Wet oorlogsstrafrecht. Militair straf- en tuchtrecht zet als studiepocket op behapbare wijze de inhoud en uitvoering van het Nederlandse militair straf- en tuchtrecht uiteen. In vier delen maakt de lezer kennis met: materieel militair strafrecht militair strafprocesrecht materieel militair tuchtrecht militair tuchtprocesrecht Ook gaat er in een apart hoofdstuk aandacht uit naar het oorlogsstrafrecht, dat deels geregeld is in de Wet Oorlogsstrafrecht en deels in de Wet internationale misdrijven. Als studiepocket beoogt de titel een zo volledig mogelijk maar beknopt beeld van het Nederlandse militair straf- en tuchtrecht te schetsen. Niet elk onderwerp wordt uitputtend behandeld. De uitgave leent zich hiermee uitstekend voor rechtenstudenten, maar ook voor niet-juristen die beroepsmatig met het militair straf- en tuchtrecht te maken kunnen krijgen. Sinds de vorige editie is de wet- en regelgeving op diverse fronten veranderd, zoals de wijziging van art. 59 WvMS omtrent de omvorming van de transactie in de strafbeschikking. Alle voor het militair straf- en tuchtrecht relevante wetswijzigingen en jurisprudentie van zowel nationale als internationale rechterlijke instanties zijn verwerkt. De uitgave staat uitgebreid stil bij deze jurisprudentie. De studiepocket is in wetgeving en rechtspraak bijgewerkt tot 1 oktober 2018. De studiepocket Militair straf- en tuchtrecht slaagt erin de student een compleet en behapbaar overzicht te geven van het Nederlandse militair straf- en tuchtrecht. Daarnaast komen de voor Nederlandse militairen relevante onderdelen van de Wet internationale misdrijven en de Wet oorlogsstrafrecht aan bod. De titel volgt als een samenvoeging van de eerdere uitgaven #Militair Strafrecht# en #Militair tuchtrecht#. Toegankelijk overzicht van het Nederlandse militair straf- en tuchtrecht Wetgeving en jurisprudentie bijgewerkt tot 1 oktober 2018 Samenvoeging #Militair Strafrecht# en #Militair tuchtrecht# De studiepocket schetst de actuele stand van zaken per 1 oktober 2018. Naast alle actuele wet- en regelgeving gaat er volop aandacht uit naar jurisprudentie, zowel van nationale als internationale rechterlijke instanties. De titel wordt gebruikt bij WO Rechten binnen de track Strafrecht.

0 | 0