Natuur en techniek geven
Prijs
48,00

3 - 5 Werkdagen

Het vakgebied natuur en techniek biedt veel mogelijkheden om je lessen toe te passen in de werkelijkheid. Als leerkracht kun je die werkelijkheid naar binnen halen, maar haar ook buiten opzoeken. De in het boek beschreven thema's, werkvormen en materialen helpen je om inhoudelijk aan de kerndoelen te voldoen. In veel gevallen zijn er ook vakoverstijgende mogelijkheden. Het is aan jou als (toekomstige) leerkracht om ervoor te zorgen dat de vakinhoud ook goed overgebracht wordt. Daarvoor moet je de juiste didactische keuzes kunnen maken. Natuur en techniek geven combineert daarom bij elk thema vakinhoudelijke kennis met vakdidactiek. Het zit vol werkvormen, lessuggesties en opdrachten die je helpen om uitdagende lessen te geven. Bouw met behulp daarvan een eigen repertoire voor je lessen op. Sla deze, al tijdens je studie, op per bouw. De auteurs gebruiken een overzichtelijke structuur met een herkenbare opbouw voor pabo-studenten. In het openingshoofdstuk worden de opzet van het boek, het vakgebied, de kerndoelen en de vereiste competenties uiteengezet. Hoofdstuk 1 gaat vooral in op de didactische achtergronden van natuur- en techniekonderwijs, het werken met of zonder methode en leermiddelen. Hoofdstuk 2 t/m 11 zijn de tien thema’s waarbij steeds vakdidactiek en kennis met elkaar verweven zijn. In deze derde herziene druk komen verder de vernieuwde kernbekwaamheden aan bod, wordt ingegaan op de 21st century skills en digitale geletterdheid en wordt het werken zonder (vaste) methode uiteengezet. Daarnaast is er nadrukkelijk meer aandacht voor vakoverstijgende thema’s. Aansluitend bij het boek vind je ook bij deze derde druk op www.lerarencampus.nl werkvormen, toetsen, artikelen en aanvullende verrijkingsstof. Natuur en techniek geven daagt je uit om leerlingen op een creatieve, inspirerende manier bewust te laten worden van de natuur om hen heen en de verschillende (technische) verschijnselen die ze tegenkomen.

0 | 0