Socialezekerheidsrecht
Socialezekerheidsrecht
Socialezekerheidsrecht
Socialezekerheidsrecht

Dit deel uit de Tekst <(>&<)> Commentaar serie bevat de laatste wetgeving binnen het socialezekerheidsrecht die in de praktijk veel door rechtshulpverleners wordt gebruikt. De commentaren helpen u binnen enkele minuten tot de essentie van een bepaling te komen. Deze 7e druk weerspiegelt de stand van de regelgeving per 1 juli 2020. Wanneer u gedurende de werkdag snel inzicht wilt krijgen in een actuele bepaling binnen het socialezekerheidsrecht, dan helpt Tekst <(>&<)> Commentaar Socialezekerheidsrecht u snel weer op weg. De auteurs zijn er met hun selectie van wetteksten in geslaagd de wetgeving te omvatten die in de praktijk veelvuldig wordt toegepast door rechtshulpverleners. De Tekst <(>&<)> Commentaar serie staat bekend om haar ijzersterke formule, waarin de geldende wetteksten zijn voorzien van beknopt verhelderend commentaar. Zo komt u binnen 5 tot 10 minuten tot de kern van een bepaling. Uiteraard bevat het commentaar ook de belangrijkste rechtspraak en is het waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen. De opgenomen wetten en regelingen zijn in deze 7e druk op diverse fronten gewijzigd, onder meer als gevolg van de verschillende verzamelwetten en wijzigingen die nog voortvloeien uit de Wet arbeidsmarkt in balans en de Wet werk en zekerheid. Ook op het gebied van rechtspraak vindt u de nodige actualisatie. Zo vindt u onder meer rechtspraak opgenomen ten aanzien van de eis van equality of arms bij procedures over de schatting van arbeidsongeschiktheid en van de loonsanctie na de poortwachtertoets. Ook de eerste rechtspraak van de CRvB over inkomensverrekening in de WW is verwerkt. Kortom: met de 7e druk van Tekst <(>&<)> Commentaar Socialezekerheidsrecht grijpt u als professional binnen dit rechtsgebied nooit mis naar de laatste relevante wetgeving.

0 | 0

  • : 9789013156201
  • : Nederlands
  • : Hardcover
  • : september 2020
  • : 841
  • : 187 x 134 x 47 mm.
  • : Tekst & Commentaar