Verzekeringsrecht Studenteneditie
Verzekeringsrecht Studenteneditie
Verzekeringsrecht Studenteneditie
Verzekeringsrecht Studenteneditie
Prijs
93,00

Op werkdagen voor 16.00 uur besteld, volgende dag in huis

Houdt u zich bezig met het verzekeringsrecht? Deze bundel schetst een volledig beeld van dit complexe rechtsgebied. U vindt hierin een combinatie van wetenschappelijke diepgang en een scherp oog op de praktijk. Alle belangrijke wijzigingen en interessante ontwikkelingen sinds de laatste druk van 2015 komen hierbij uitgebreid aan bod. De laatste jaren heeft het verzekeringsrecht veel belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Wanneer u werkzaam bent binnen dit rechtsgebied, is het essentieel om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen. Deze 5e editie van Verzekeringsrecht helpt u daarbij. De bundel schetst voor u een compleet beeld, waarbij de auteurs erin slagen de perfecte balans te vinden tussen wetenschappelijke diepgang en praktijkgerichtheid. Dit maakt van de titel een onmisbare uitgave voor de praktijkjurist, maar ook in het onderwijs wordt de titel succesvol ingezet. De titel belicht interessante ontwikkelingen in de rechtspraak, zoals de opzetclausule van de AVP 2000 en het leerstuk van de verzwijging. Ook gaat er aandacht uit naar tal van recente verzekeringsrechtelijke publicaties, waaronder: het cum laude proefschrift van Engel (De precontractuele mededelingsplicht van de verzekeringnemer in rechtsvergelijkend perspectief, Open Universiteit) het cum laude proefschrift van Holthinrichs (Vrijheid verzekerd? Een onderzoek naar de reikwijdte van de vrije advocaatkeuze in rechtsbijstandverzekeringen, Open Universiteit) het proefschrift van Brouwer (Eigen gebrek in het transportverzekeringsrecht, Universiteit van Amsterdam) het proefschrift van Van Zwieten (De gesubrogeerde verzekeraar in het schadeverzekeringsrecht, Open Universiteit) het proefschrift van Hellegers (De juridische aspecten van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) anno 2015, Open Universiteit). Ook kent deze nieuwste editie nieuwe hoofdstukken die bijdragen aan compleetheid, waaronder: Coassurantie registratie van persoonsgegevens door verzekeraars verzekeraar en insolventie CAR-verzekering de natura-uitvaartverzekering De jarenlange praktijkervaring van de auteurs uit verschillende richtingen maakte het bovendien mogelijk deze bundel te voorzien van oplossingen voor problemen binnen dit rechtsgebied waar pasklare antwoorden niet (direct) voorhanden zijn. Ook plaatsen ze kanttekeningen bij diverse bestaande uitgangspunten en oplossingen. Kortom: een essentieel werk voor eenieder met raakvlakken met het verzekeringsrecht. Bijgewerkt tot 1 september 2018.

0 | 0