Risico-identificatie bij locatieontwikkeling
  • Nederlands
  • 116

Risicos kunnen nadelig zijn voor het slagen van een project of zelfs voor het voortbestaan van de organisatie die het project is aangegaan. Bij de ontwikkeling of herontwikkeling van gebouwen en gebieden is het management van deze risicos dan ook van groot belang. Met dit boek willen wij een bijdrage leveren aan de identificatie van risicos bij de (her)ontwikkeling van locaties in een vroege fase van een project. Risico-identificatie omschrijven we daarbij als het systematisch in kaart brengen van de risicos van een project. Door risicos vroegtijdig te identificeren kunnen ze (beter) worden beheerst en worden ongewenste gebeurtenissen zo veel als mogelijk uitgesloten.

0 | 0

  • : 9789065623362
  • : Nederlands
  • : eBook
  • : 116
  • : september 2013
  • : 1
  • : 1 x 1 x 1 mm.