Arbeidsrecht in de praktijk
Prijs
54,60

3 - 5 Werkdagen

Deze dertiende druk van Arbeidsrecht in de praktijk geeft de stand van zaken weer in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht per mei 2022. In deze druk is er aandacht voor recente wetswijzigingen.
Deze dertiende druk van Arbeidsrecht in de praktijk geeft de stand van zaken weer in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht per mei 2022. In deze herziene druk is er uiteraard aandacht voor recente wetswijzigingen, zoals de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Ook in deze druk zijn de meest recente ontwikkelingen in de rechtspraak verwerkt, onder meer op het gebied van de vraag wanneer een bepaalde wijze van werken tot een arbeidsovereenkomst leidt, flexcontracten, het ontslagrecht, privacy, cao-recht en medezeggenschap en concurrentiebeperking en vele andere thema’s. Arbeidsrecht in de praktijk beschrijft het arbeidsrecht vanaf het moment waarop een vacature ontstaat tot en met de afwikkeling van een beëindigde arbeidsovereenkomst. De verschillende onderwerpen worden uiteengezet aan de hand van dagelijkse praktijksituaties met verwijzingen naar toepasselijke regels, rechtspraak en literatuur en met praktische tips. Naast het individuele arbeidsrecht is er aandacht voor de sociale zekerheid, de cao, medezeggenschap en het procesrecht. Door deze opzet – met name door de vele verwijzingen naar relevante, recente jurisprudentie en literatuur – is het boek niet alleen geschikt voor juristen, maar ook voor niet-juristen die regelmatig met vragen over het arbeidsrecht te maken hebben, zoals hr-adviseurs, bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, vakbonden en accountants. Arbeidsrecht in de praktijk wordt veel gebruikt op hogescholen en praktijkgerichte opleidingen in het arbeidsrecht. Arbeidsrecht in de praktijk wordt sinds de eerste druk verzorgd door een team arbeidsrecht advocaten van Stadhouders Advocaten in Utrecht. Deze dertiende druk van Arbeidsrecht in de praktijk is verzorgd door: - Mr. D.M. van Genderen - Mr. P.S. Fluit - Mr. J.P. Volk - Mr. D.J.B. de Wolff.

0 | 0