Basisboek wiskunde en financiële rekenkunde
Basisboek wiskunde en financiële rekenkunde
Basisboek wiskunde en financiële rekenkunde
Basisboek wiskunde en financiële rekenkunde
Prijs
27,50

3 - 5 Werkdagen

Basisboek wiskunde en financiële rekenkunde biedt studenten de basis voor het werken met kwantitatieve gegevens. In het boek staan de twee belangrijkste wiskundige basisfuncties centraal: de lineaire en de exponentiële functie. Alle toepassingen van deze functies en hun onderlinge verbanden komen in de eerste twee hoofdstukken aan de orde, met veel aandacht voor wiskundige bewerkingen.

In het derde hoofdstuk worden kwadratische functies, derdegraads functies, gebroken functies en trapfuncties behandeld. Het vierde hoofdstuk bevat de basis van financieel rekenen, waarbij onder andere de vijf meest gangbare typen leningen worden behandeld. Hoofstuk vijf gaat dieper in op de waarde van een lening bij veranderende marktrente. Excel is het hulpmiddel bij al deze kwantitatieve toepassingen; elk hoofdstuk eindigt dan ook met een aantal toepassingen in Excel.

Het online studiemateriaal bevat veel extra oefenopgaven, uitwerkingen van de opgaven in het boek en voorbeelden van videolessen.

Basisboek wiskunde en financiële rekenkunde is geschreven voor bachelorstudenten economie in het hbo en aan de universiteit.

In deze derde druk van Basisboek wiskunde en financiële rekenkunde zijn voorbeelden en opgaven geactualiseerd. Ook is er een aantal opgaven vervangen en zijn er wat tekstuele aanpassingen gedaan ten behoeve van de volledigheid en juistheid. Op de website zijn (Excel)oefenopgaven uit de vijf hoofdstukken geplaatst, met een uitwerkingenbestand.

Donald van As was onder andere werkzaam aan de HES Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Momenteel is hij werkzaam als docent Financial Arithmetic bij de Postmaster Accountancy aan de UvA Business School. Jaap Klouwen heeft jarenlange ervaring als docent en is momenteel werkzaam als docent aan de Hogeschool van Amsterdam bij de opleidingen Finance & Control en Bedrijfskunde.

Beide auteurs zijn (mede)auteur van meerdere studieboeken over onder andere economische wiskunde en statistiek. Ze schreven gezamenlijk ook Basisboek kwantitatieve methoden, ook uitgegeven door Uitgeverij Coutinho.

0 | 0