Bestuursrecht in het Awb-tijdperk
Bestuursrecht in het Awb-tijdperk
Bestuursrecht in het Awb-tijdperk
Bestuursrecht in het Awb-tijdperk
Prijs
54,00

3 - 5 Werkdagen

Deze titel geeft een bondige, maar volledige inleiding op het uiterst boeiende vakgebied van het bestuursrecht. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt hierbij gebruikt als vertrekpunt. Aan de hand van casusposities ontleend aan de rechtspraak passeren alle relevante thema's op compacte, toegankelijke en systematische wijze de revue. Deze publicatie is vooral geschreven voor diegene die een eerste degelijke kennismaking wil met het bestuursrecht, met name in de bachelorfase Nederlands recht. De opzet maakt het ook geschikt voor juridische studenten die een andere richting volgen en kunnen volstaan met de bestudering van het bestuursrecht op hoofdlijnen. Naast andere literatuur is het boek ook geschikt voor verdiepende vakken, zowel in het wetenschappelijk als hoger beroepsonderwijs. Bestuursrecht in het Awb-tijdperk neemt de Algemene wet bestuursrecht (Awb) als vertrekpunt en geeft een complete inleiding op het uiterst interessante vakgebied van het bestuursrecht. Aan de hand van casusposities ontleend aan de rechtspraak passeren alle relevante thema's op compacte, toegankelijke en systematische wijze de revue. In deze uitgave zijn de meest recente ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving verwerkt. De auteurs zijn of waren verbonden aan de afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden en hebben een brede ervaring in de rechtspraktijk. Alle actuele ontwikkelingen in het bestuursrecht zijn in deze nieuwe druk verwerkt. Zo is in het bestuursrecht veel aandacht voor het mensvriendelijker maken van het bestuursrecht, dat meer maatwerk zou moeten kunnen bieden. Bestuursrecht in het Awb-tijdperk is van grote waarde voor iedereen die een eerste degelijke kennismaking wil met het bestuursrecht. De titel wordt ook gebruikt op diverse universiteiten en hogescholen bij vakken als Bestuursrecht, Bestuursprocesrecht en Staats- en Bestuursrecht

0 | 0