Bouwrecht
Bouwrecht
Bouwrecht
Bouwrecht
Prijs
99,50

3 - 5 Werkdagen

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht.

Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw. Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, met name van de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsmede de overheidsrechter. Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in delen van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven.

In deel 5 wordt behandeld:
• Meer en minder werk/wijzigingen
De inhoud van de delen in de nieuwe opzet (delen 1 tot en met 24) is achter in het boek opgenomen.
Met een bijzonder voorwoord van mr. W.J.M. Herber

0 | 0