Criminaliteit en veiligheid in Almere
Criminaliteit en veiligheid in Almere
Criminaliteit en veiligheid in Almere
Criminaliteit en veiligheid in Almere
Prijs
46,50

3 - 5 Werkdagen

Dit boek brengt de ontwikkeling van criminaliteit en (on)veiligheid van Almere van 1984 tot in 2030 in kaart.
In de zomer van 1968 viel zuidelijk Flevoland droog. De discussie over de ontwikkeling van een stad werd toen al zo’n tien jaar gevoerd. Dat die stad Almere zou gaan heten, stond in 1970 vast, hoe die stad moest gaan verrijzen nog niet. Maar de stad kwam er: op 30 november 1976 kregen de eerste bewoners de sleutel van hun woning. Een ongekend snelle groei volgde – een voor Nederland uniek new town-experiment. Toen Almere in 1984 een zelfstandige gemeente werd, woonden er 40.297 mensen. Tien jaar later werd de grens van 100.000 inwoners overschreden. Eind 2008 telde de stad ruim 184.000 geregistreerde bewoners en per 1 maart 2022 staat de teller op 218.260 inwoners. De verwachting is dat Almere in 2030 ongeveer 255.000 inwoners heeft. Dat is weliswaar minder dan de 350.000 inwoners die het CBS tien jaar geleden nog voorspelde, maar desondanks gaat het over een groei van 18% de komende jaren: een veel steilere groeicurve dan andere Nederlandse steden. Deze groei en ontwikkeling hebben invloed op de omvang en aard van de criminaliteit. Dat vraagt om adequate en tijdige inzet op het organiseren van veiligheid: een forse opgave voor de gemeente, de politie, het openbaar ministerie en hun samenwerkingspartners op het gebied van wonen, zorg, onderwijs en welzijn. Dat ziet ook de gemeente Almere, die daarom in 2008-2009 onderzoek liet doen naar de ontwikkeling van criminaliteit en (on)veiligheid van 1984 tot in 2030. Dit boek is de actualisatie van én het vervolg op dat onderzoek. Dit boek brengt de ontwikkeling van criminaliteit en (on)veiligheid sinds 2010 in kaart. Het beschrijft de ontwikkeling hiervan in samenhang met stedelijke en sociale ontwikkelingen en het gevoerde veiligheidsbeleid. Daarnaast biedt het boek inzicht in de kenmerken van de toekomstige ontwikkelingen. Het verkent – opnieuw – het criminaliteitsbeeld tot 2030 en werpt licht op de beleidsmatige opgaven waarmee de gemeente Almere aan de slag moet om het veiligheidsniveau in de stad beheersbaar te kunnen houden. Dankzij de combinatie van retrospectieve en prospectieve criminografie en beleidsanalyse levert dit boek een substantiële en actuele bijdrage aan de kennis over criminaliteit en veiligheid in een bijzondere Nederlandse stad. Dit boek is bedoeld voor wetenschappers, bestuurders en, in het bijzonder, mensen die veiligheidsbeleid in de praktijk brengen: zowel in het gemeentehuis als daarbuiten.

0 | 0