De AVG toegelicht voor verenigingen en stichtingen
De AVG toegelicht voor verenigingen en stichtingen
De AVG toegelicht voor verenigingen en stichtingen
De AVG toegelicht voor verenigingen en stichtingen
Prijs
36,38

1 - 2 Weken

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is met veel publicitaire aandacht en campagnes vanuit de overheid op 25 mei 2018 in werking getreden. Ook non-profitorganisaties, zoals muziekverenigingen, kerkelijke genootschappen, andere organisaties op levensbeschouwelijke grondslag, politieke partijen en amateursportverenigingen hebben hiermee te maken, maar een goede ondersteuning hiervoor ontbreekt vaak. De AVG toegelicht voor verenigingen en stichtingen is speciaal voor de bestuurders van non-profitorganisaties en bevat een handzame, praktische uiteenzetting van de nieuwe wetgeving in toegankelijke taal. De Algemene Verordening Gegevensbescherming is een verordening van het Europees Parlement en de Europese Raad. Doel van de regeling is het bieden van bescherming aan burgers van de lidstaten op het gebied van privacy. De doelgroep voor dit boek zijn de bestuurders van de non-profitorganisaties, maar ook vakorganisaties, vakbondsvertegenwoordigers, patiëntenverenigingen, consumentenorganisaties, zzp’ers met een groot klantenbestand (en dat zullen er velen zijn!), degenen wier belangen het betreft, en ten slotte degenen die behoefte hebben aan een algemene oriëntatie. De AVG toegelicht voor verenigingen en stichtingen geeft een handzame praktische uiteenzetting van de nieuwe wetgeving in toegankelijke taal, waarbij overbodig vakjargon wordt vermeden. In het boek zijn ook doorverwijzingen opgenomen naar andere bronnen in geval van complexe situaties. Gestreefd is naar een praktijkboek met verschillende voorbeelden. In de bijlagen zijn modellen en enkele belangrijke wetsartikelen opgenomen. De auteurs hebben veel ervaring opgedaan in de rechtspraktijk en in het bijzonder bij een grote non-profit organisatie die werkzaam is op levensbeschouwelijk gebied.

0 | 0