De CAR-verzekering
De CAR-verzekering
De CAR-verzekering
De CAR-verzekering
Prijs
89,50

3 - 5 Werkdagen

Houdt u zich bezig met bouw en verzekeringen? Dan kunt u niet om de CAR- verzekering heen. Deze uitgave sluit aan bij de laatste ontwikkelingen omtrent de CAR-rechtspraak. De adviezen over belangrijke CAR-onderwerpen zijn dankzij deze publicatie voor iedereen beschikbaar. De CAR-verzekering, besloten rechtspraak geopenbaard behandelt uitspraken die voorheen alleen in kleine kringen bekend waren. Hiermee is deze schat aan kennis en inzichten nu voor een breed publiek toegankelijk. De titel is goed te gebruiken met titel 7a (#De CAR- verzekering#) uit dezelfde serie. Geschillen tussen verzekeraars en hun verzekerden over bouwschade, en in het bijzonder de dekking daarvoor, komen regelmatig voor. Een CAR- verzekering is de verzekering die de materiële schade dekt die ontstaat tijdens de bouw. De geschillen worden vaak beslist langs de weg van arbitrage en niet via de gewone burgerlijke rechter. Dit gebeurt al decennialang. Vervolgens leert u meer over arbitrage. Partijen kozen hiervoor veelal vrijwillig, waardoor die ook wel als #wilde# arbitrage aangeduid. Dit omdat de benoeming van de (drie) arbiter meestal buiten erkende instituten zoals het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) tot stand kwam. Deze uitgave is geschikt voor iedereen die zich bezighoudt met bouw en verzekeringen. Bent u bijvoorbeeld werkzaam als advocaat, aannemer, adviseur, verzekeraar, makelaar een opdrachtgever of werkzaam in de rechterlijke macht? Dan bent u met deze uitgave weer up-to-date over dit onderwerp.

0 | 0