De kern van het ondernemingsrecht
De kern van het ondernemingsrecht
De kern van het ondernemingsrecht
De kern van het ondernemingsrecht
Prijs
45,50

3 - 5 Werkdagen

Geeft een volledig en toegankelijk overzicht van het vakgebied ondernemingsrecht op inleidend niveau. Deze 6e druk sluit aan bij actuele ontwikkelingen op het terrein van het ondernemingsrecht. Het is op dit moment het meest gebruikte inleidende boek over het ondernemingsrecht en wordt aan vele instellingen in het hoger onderwijs voorgeschreven. Problemen van ondernemingsrecht zijn iedere dag in de krant te vinden. Denk aan overnames, kritiek op bestuurders van ondernemingen en medezeggenschap van werknemers. Met deze publicatie beogen de auteurs een gemakkelijke toegang te geven tot de lastige, maar ook fascinerende problematiek van het ondernemingsrecht. De kern van het ondernemingsrecht geeft een volledig en actueel overzicht van het vakgebied ondernemingsrecht op inleidend niveau. Deze uitgave onderscheidt zich door de toegankelijke wijze waarop personen die weinig tot niets van het ondernemingsrecht weten, in dat vakgebied worden ingeleid. Die toegankelijkheid is het gevolg van het terugbrengen tot de essentie van ingewikkelde leerstukken, het achterwege laten van te veel detailkennis voor een inleidend werk en het gebruik van duidelijke taal. Daarmee is het boek als leerboek bij uitstek geschikt voor iedereen die een goed begrip van het ondernemingsrecht wil verwerven. Aan de hand van een aantal thema#s, zoals vermogen, organisatie, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, worden in deze titel onder andere de bv, de nv, de coöperatie en de maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap met elkaar vergeleken. Er wordt tevens veel aandacht besteed aan voorbeelden en de jurisprudentie van de Hoge Raad. Deze 6e druk is aangepast aan ontwikkelingen in de rechtspraak en wetgeving. Zo is de op 1 juli 2021 in werking getreden Wet bestuur en toezicht rechtspersonen verwerkt. De gebruikte voorbeelden en controlevragen zijn tevens geactualiseerd. De Kern van het ondernemingsrecht is geschreven voor het hoger onderwijs, in het bijzonder voor universitair onderwijs en hbo- onderwijs. Het niveau is gericht op het bachelor onderwijs. Afhankelijk van het curriculum van de desbetreffende onderwijsinstelling kan dat in jaar 2, 3 of 4 zijn. Voor een juridische master is de titel waarschijnlijk te inleidend, maar als het een master betreft die niet primair gericht is op juridisch of privaatrechtelijk onderwijs, kan deze titel alsnog zeer waardevol zijn. Denk bijvoorbeeld aan een master over de gezondheidszorg of het onderwijs.

0 | 0