Een kerk naar God's hart
Een kerk naar God's hart
Een kerk naar God's hart
Een kerk naar God's hart
Nederlands
187
Prijs
19,95

1 - 2 Weken

Dit boek laat een sterke verbinding zien tussen twee heel belangrijke gezichtspunten van het kerkelijk leven: Kleine Diensten Groepen en het Priesterschap van Alle Gelovigen. Deze twee elementen samen vormen een zeer effectief ''instrument", door de Heilige Geest gebruikt om plaatselijke kerken, momenteel stagnerend en in ledental sterk achteruitgaand, tot boeiende en groeiende kerken om te buigen. Het verklaart waarom de institutionele kerk eeuwen lang de groei en opdracht van de kerk heeft verhinderd. De huidige postmoderne tijd heeft ook tot de achteruitgang van het kerkbezoek in Europa bijgedragen, alsook, evenwel in mindere mate, in Noord Amerika. Het beschrijft ook hoe twee belangrijke Reformatie bewegingen hebben laten zien dat kerken, die uit kleine groepen bestonden, een zeer belangrijke invloed op de samenleving hebben gehad. Aandacht wordt geschonken aan de noodzaak om de plaatselijke kerk op een zodanige wijze te reorganiseren dat haar (historisch verloren ) institutionele karakter in balans komt met haar organische karakter. Dat vereist een leiderschap dat op tijd en op juiste wijze inspeelt op veranderende tijden en een goede samenwerking met een mondig lekenbestand voorstaat. Kerken worden ook aangemoedigd om de kerk meer en meer als een kerk van wereldomvang te zien, een kerk die voor toenemende moeilijke tijden en druk zal komen te staan. Dit boek wordt sterk aanbevolen voor persoonlijke overdenking, kleine-groep discussies en opbouw van de plaatselijke kerk.

Ds. Pieter Hendriks heeft gewerkt als werktuigbouwkundig constructeur en bedrijfskundig analist/adviseur in Nederland en Canada. Is in 1979 overgegaan van het bedrijfsleven naar de geestelijke verzorging d.m.v. een predikanten opleiding (M.Div.) aan het Calvin Theological Seminary in Grand Rapids, Michigan, U.S.A. Heeft als predikant verdere opleidingen gevolgd voor het behalen van een Master's titel (Th.M.) in Domestic Missiology en een Doctoral titel in Ecclesiology: Het op een Andere Wijze Leiding geven. Heeft 23 jaren gewerkt als dominee in verschillende kerkelijke gemeenten in Canada. Gaat als emeritus predikant nog regelmatig voor in zondagse kerkdiensten en zit nog steeds in meerdere commissies. Doceerde de laatste vijf jaren regelmatig in Oeganda aan de Christelijke Universiteit (UCU) in Mukono het programma Community Leadership and Development (CLAD) en vervolgens aan de Christelijke Universiteit, All Saints University, Lango (ASUL) in Lira, (Noord Oeganda) de cursus LEIDERSCHAP: Een Christelijke Benadering en Uitvoering. Dit jaar (2012) de positie van Ambassadeur voor de Diocese of Lango verkregen.

0 | 0