Endodontologie
Prijs
75,95

3 - 5 Werkdagen

Dit boek biedt een compleet overzicht van de meest recente ontwikkelingen in de endodontologie. Die ontwikkelingen variëren van nieuwe inzichten en methoden, tot instrumenten, apparaten en materialen. Het is een leerboek én naslagwerk, en is bedoeld voor tandartsen en studenten tandheelkunde.

Endodontologie bestaat uit 30 hoofdstukken. Centraal staat steeds het besef dat endodontologie meer inhoudt dan alleen de wortelkanaalbehandeling, en dat nieuwe inzichten voortdurend de behandelkeuze en behandeling beïnvloeden.

Na de vorige uitgave (2010) heeft de endodontologie zich verder ontwikkeld. In deze vierde, herziene druk zijn vier nieuwe hoofdstukken toegevoegd: Endodontische epidemiologie, De beslissing tot (her-)behandeling, Autotransplantatie en De klinische toepassingen van CBCT. In deze herziene druk wordt een nieuw onderscheid gemaakt tussen de diagnostiek en behandeling van elementen met een nog (gedeeltelijk) vitale kanaalpulpa en die van elementen met een geheel necrotische pulpa.  Ook vitale pulpabehandeling, tandletsel door mechanisch trauma, externe resorpties en differentiële endodontische diagnostiek krijgen hernieuwde aandacht.  Door de gedetailleerde inhoudsopgave en index is alle informatie over endodontologie snel terug te vinden.

De redactie van deze uitgave bestaat uit prof. dr. P.R. Wesselink, dr. H. Shemesh en C.J. Warnsinck. Auteurs afkomstig van de drie Nederlandse tandheelkunde-opleidingen uit Amsterdam, Groningen en Nijmegen hebben hun bijdrage geleverd met een groot aantal hoofdstukken. Daarnaast hebben diverse auteurs van buiten deze drie opleidingen hun licht laten schijnen op die gebieden waar zij experts in zijn. Ook de deskundigheid van auteurs die aan de vorige druk hun medewerking verleenden, onder anderen de heer A.K. Braun en de heer A.R. Özok, komt deze uitgave ten goede.

0 | 0