Gerechtelijk Wetboek
Nederlands
1024
Prijs
39,95

2 - 3 Werkdagen

Het Gerechtelijk Wetboek is opnieuw zeer grondig gewijzigd en gemoderniseerd. Het bestaat uit 8 delen:

I. Algemene beginselen (art. 1 tot 57)

II. Rechterlijke organisatie (art. 58 tot 555/27)

III. Bevoegdheid (art. 556 tot 663)

IV. Burgerlijke rechtspleging (art. 664 tot 1385octiesdecies)

V. Bewarend beslag, middelen tot tenuitvoerlegging en collectieve schuldenregeling (art. 1386 tot 1675/27)

VI. Arbitrage (art. 1676 tot 1723)

VII. Bemiddeling (art. 1723/1 tot 1737)

VIII. Collaboratieve onderhandelingen (art. 1738 tot 1747)

Deze 27ste uitgave van de pocket Gerechtelijk Wetboek is bijgewerkt tot 1 februari 2024. Ook de gekende toekomstige wijzigingen zijn al in deze uitgave opgenomen, met aanduiding wanneer ze in werking treden.

Zowel studenten als rechtspractici (magistraten, gerechtspersoneel, advocaten, politieambtenaren, gerechtsdeurwaarders, gerechtsdeskundigen, vertalers-tolken, bemiddelaars, ...) beschikken met dit zakwetboekje over een accurate, zeer recente en voordelige tekstuitgave.

Een uitgebreid alfabetisch trefwoordenregister maakt het geheel bovendien erg gebruiksvriendelijk.

0 | 0

  • : Bruno Scheers
  • : Maklu, Uitgever
  • : 9789046612347
  • : Nederlands
  • : Paperback
  • : 1024
  • : februari 2024
  • : 582
  • : 192 x 117 x 33 mm.
  • : Juridische systemen: burgerlijke procedure, procesvoering en geschillenbeslechting