Groot innovatiemodellenboek
Nederlands
320
Prijs
34,99

2 - 3 Werkdagen

In een markt die volop in beweging is, is innovatie op alle fronten geboden: producten en diensten, organisatie en processen, talenten van medewerkers, samenwerking in de keten, nieuw leiderschap en co-creatie. In de veelheid aan literatuur over innovatie komen evenzovele benaderingen aan bod en alle hebben zeggingskracht op hun terrein. In dit Groot Innovatie Modellenboek kiezen we voor een brede definitie en vatten we innovatie op als verlengstuk van ondernemerschap. Daarmee vormen de innovatiemodellen in dit boek handreikingen om in deze markt aansluiting te vinden op nieuwe vragen en behoeften van consumenten, bedrijven en burgers.

Nederland wordt meer en meer een diensteneconomie. Daarom besteden we in dit boek niet alleen aandacht aan productinnovatie, maar ook nadrukkelijk aan het ontwikkelen van nieuwe diensten en dienstverlening. We realiseren ons daarbij dat het denken in termen van producten en diensten als onderscheiden 'proposities' naar de markt niet langer houdbaar is. Ze gaan meer en meer hand in hand en versterken elkaar. Leveranciers van diensten en producten kunnen dan ook over en weer van elkaar leren.

Vanuit dit perspectief worden in dit boek zes categorieën met modellen en instrumenten gepresenteerd:

  • Strategie & innovatie: modellen waarmee je het innovatieproces in een bedrijf richt en organiseert
  • Kansen & klanten: modellen die helpen om een visie en ideeën te genereren in samenspraak met klanten
  • Keuzes & investeringen: modellen die je ondersteunen bij het uitwerken van ideeën en het nemen van besluiten om te investeren
  • Samenwerking & partners: modellen die inzichtelijk maken wanneer innovatie om samenwerking vraagt en hoe je partnerships ontwikkelt
  • Projecten & resultaten: modellen die je vertellen hoe je een innovatieproject leidt en nieuwe producten en diensten met succes in de markt zet
  • Cultuur & organisatie: modellen op basis waarvan je het innovatievermogen van een organisatie in kaart brengt, versterkt en duurzaam belegt

Het Groot Innovatie Modellenboek is geschreven voor ondernemende professionals binnen bedrijfsleven, overheid en sectoren als zorg en onderwijs. Of je je nu ondernemer, businessdeveloper, innovatiemanager, adviseur of businessunitmanager noemt, je hebt een verantwoordelijkheid voor het vernieuwen van je organisatie, producten of diensten. Je realiseert je dat innovatie mensenwerk is, en dat innovatie om samenwerking vraagt en om een goed doordacht proces. De modellen in dit boek zijn bedoeld om je daarbij van dienst te zijn en te inspireren.

  • Inclusief 4 nieuwe modellen waaronder het Voort-model van Gijs van Wulfen, winnaar van het Managementboek van het jaar 2017 met Het innovatiedoolhof.
  • Tweede uitgebreide editie, nu in paperback.
  • Geschreven voor en door ondernemende professionals binnen bedrijfsleven, overheid en sectoren als zorg en onderwijs.

Trefwoorden: Innovatie ondernemerschap bedrijfsleven markt consumenten bedrijven diensten hulpverlening klanten Frank Kwakman Ruud Smeulders Gijs van Wulfen

0 | 0