Handboek behandeling van seksueel afwijkend gedrag
Handboek behandeling van seksueel afwijkend gedrag
Handboek behandeling van seksueel afwijkend gedrag
Handboek behandeling van seksueel afwijkend gedrag
Nederlands
472
Prijs
76,00

3 - 5 Werkdagen

Dit handboek gaat in op verschillende aspecten binnen de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik. Het licht het wettelijk kader toe, met in het bijzonder het seksueel strafrecht, alsook theoretische modellen van seksuele delinquentie. Nadien wordt er dieper ingegaan op de diagnostiek en behandeling van delinquenten. Daarbij gaat de aandacht naar risicotaxatie en -management, biologische aspecten met farmacologische interventies en verscheidene therapeutische benaderingen. Bijzondere aandacht gaat naar specifieke doelgroepen zoals zwakbegaafden, kinderpornoplegers, vrouwelijke seksueel delinquenten en seksueel delinquenten van allochtone origine. Ook specifieke thema’s komen aan bod, zoals psychopathie bij seksueel delinquenten en autisme en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het boek sluit af met enkele ethische en deontologische vraagstukken. Dit boek richt zich tot praktijkwerkers, behandelaars, beleidsmakers, juristen en studenten. Het beoogt bij te dragen aan de evidence-based forensische zorg van daders van seksueel misbruik. De vertaling van wetenschappelijke kennis naar de praktijk maakt het tot een uniek instrument voor Vlaanderen en Nederland. Mede door de toelichting van specifieke casussen en praktijkvraagstukken is het zeer geschikt voor de dagelijkse praktijk van elke professional. Deze uitgave staat onder redactie van professor Kris Goethals, forensisch psychiater, criminologe Minne De Boeck en psychologen Tineke Dilliën, Wim Huys en Annelies Nuyts, allen verbonden aan het Universitair Forensisch Centrum (UFC, Universiteit Antwerpen). Het bevat verder bijdragen van Nederlandse en Vlaamse experts: Ellen Baten, Arjan Blokland, Astrid Boelaert, Els Bradt, Paul Cosyns, Lucile de Kruijff, Vivienne de Vogel, Stef Decoene, Mieke Decuyper, Jeroen Dewinter, Elke Doms, Luk Gijs, Ingeborg Jeandarme, Wim Laevens, Jules Mulder, Stephanie Oltenfreiter, Claudia Pouls, Alexa Rutten, Alana Schuerwegen, Liesbet Stevens, Kasia Uzieblo, Els Van Daele, Anton van Wijk, Ans Vandeperre, Freya Vander Laenen, Kris Vanhoeck, Johan Van Nuffel, Nils Verbeeck, Roel Verellen, Veerle Verreyt, Wouter Wanzeele, Miriam Wijkman en Jan Winter

0 | 0