Handleiding Optreden plaats delict. Editie 2020
Handleiding Optreden plaats delict. Editie 2020
Handleiding Optreden plaats delict. Editie 2020
Handleiding Optreden plaats delict. Editie 2020
Prijs
39,01

3 - 5 Werkdagen

Deze Handleiding Optreden plaats delict is een standaardwerk voor iedere politieambtenaar die op een plaats delict of incident werkzaamheden moet uitvoeren of er leiding aan moet geven. De fysieke en digitale sporen op de plaats van een misdrijf of ongeval geven belangrijke aanwijzingen over wat er is gebeurd. Ze kunnen ook aanwijzingen geven over de identiteit van de betrokkenen en de gebruikte middelen. Fysieke sporen zijn vaak vluchtig, latent en onderhevig aan contaminatie. Digitale sporen kunnen (op afstand) worden gewist of (automatisch) worden overschreven. Daarom moeten de sporen zo spoedig mogelijk worden beschermd en veiliggesteld. Dat vereist vakmanschap van allen die op de plaats van het delict (in hectische situaties) moeten werken. Fouten kunnen niet meer worden hersteld. Deze Handleiding Optreden plaats delict is een standaardwerk voor iedere politieambtenaar die op een plaats delict of incident werkzaamheden moet uitvoeren of er leiding aan moet geven. Voor andere hulpverleners die op die plaatsen moeten opereren, bevat deze handleiding praktische handreikingen. Adri van Amelsvoort is freelance docent tactische opsporing. Hij was daarvoor hoofdinspecteur van politie in de functie van teamleider en kennismakelaar bij de Politieacademie. Hij is redacteur van de digitale kennisbank Stapel & De Koning, deel recherche. Ruud Oude Voshaar is docent bij het team forensische opsporing van de Politieacademie.

0 | 0