Hoofdzaken vreemdelingenrecht
Hoofdzaken vreemdelingenrecht
Hoofdzaken vreemdelingenrecht
Hoofdzaken vreemdelingenrecht
Prijs
31,90

3 - 5 Werkdagen

Bespreekt de hoofdzaken van het Nederlandse vreemdelingenrecht, waaronder de toelating en het verblijf van vreemdelingen in Nederland. De titel geeft een toegankelijk overzicht van de toepasselijke en actuele regelgeving, de belangrijkste jurisprudentie en is voorzien van voorbeelden en schema#s. Deze 4e druk is zeer waardevol voor HBO- studenten, universitaire studenten en de beroepspraktijk. Deze publicatie bespreekt de hoofdzaken van het Nederlandse vreemdelingenrecht, waaronder de toelating en het verblijf van vreemdelingen in Nederland. Het is een van de weinige boeken over dit onderwerp die volledig up to date is en een toegankelijk overzicht van de regelgeving geeft. Deze 4e druk behandelt naast de toepasselijke en actuele regels ook de belangrijkste jurisprudentie. In Hoofdzaken vreemdelingenrecht komen alle belangrijke onderwerpen uitvoerig en op toegankelijke wijze aan bod. Er wordt tevens gebruik gemaakt van diverse voorbeelden en schema#s, waardoor de lezer de informatie snel kan opnemen. Aan de orde komen onder meer: toegang tot Nederland verblijfsvergunningen regulier en asiel rechtsmiddelen vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelen vertrek en uitzetting inreisverbod en ongewenstverklaring arbeid inburgering en naturalisatie In deze 4e druk is de Wet inburgering 2021 toegevoegd, die 1 januari 2022 inwerking treedt. Ook de wijziging van de asielprocedure wordt besproken, hiermee werd per 25 juni 2021 de nieuwe aanmeldfase geïntroduceerd. Daarnaast is een paragraaf over gezinshereniging met minderjarige kinderen toegevoegd (Chavez-Vilchez-arrest). Hoofdzaken vreemdelingenrecht is zeer geschikt voor HBO-studenten en universitaire studenten voor het vak vreemdelingenrecht. Daarnaast is deze uitgave ook erg waardevol voor de beroepspraktijk zoals Vluchtelingenwerk, IND en Juridisch Loket. Voor de gemeenten, afdeling Inburgering, is vooral het nieuwe hoofdstuk over Inburgering van belang.

0 | 0