Huurrecht
Huurrecht
Huurrecht
Huurrecht
Prijs
164,00

Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag thuisbezorgd.

Dit Tekst <(>&<)> Commentaar-deel levert commentaar bij de huurbepalingen in art. 7:201-310 BW de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en andere relevante wetgeving. De overzichtelijke en bondige uitleg helpen je snel een bepaling te doorgronden en biedt verwijzingen naar relevante onderdelen van de wetsgeschiedenis en naar de rechtspraak. Tekst <(>&<)> Commentaar Huurrecht vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst. Biedt tevens de belangrijkste rechtspraak en is waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen. Onmisbaar voor een eerste oriëntatie op een nieuwe zaak, een advies of processtukken. Gebruikers waarderen de serie vanwege de betrouwbaarheid en actualiteit. In combinatie met de online versie of WebApp is de actualiteit nog groter. De titel geldt als enige complete en actuele uitgave op het gebied van de complexe regelgeving voor de huurprijzen van woonruimte. Bovendien voorzien van een artikelsgewijs commentaar bij de huurbepalingen in art. 7:201-310 BW en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. Daarnaast bevat de uitgave bijlagen zoals het Besluit Gebreken, het Besluit servicekosten, het Besluit huurprijzen woonruimte, de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte, het Besluit energieprestatievergoeding huur en de Regeling energieprestatievergoeding huur, die van een inleidend commentaar zijn voorzien. Deze 10e druk is geheel geactualiseerd en op veel onderdelen grondig bijgewerkt. Zo is nieuwe wetgeving verwerkt, onder meer op het punt van de huurbescherming voor huurders van ligplaatsen, de limitering van de huurverhoging bij geliberaliseerde woonruimte, de beperking van de WOZ- waarde in het woningwaarderingsstelsel en de inkomensafhankelijke huurverhoging. Uiteraard komen ook de recente uitspraken van de Hoge Raad volop aan bod.

0 | 0