Inleiding ICT en recht
Inleiding ICT en recht
Inleiding ICT en recht
Inleiding ICT en recht
Prijs
35,60

3 - 5 Werkdagen

Dit studieboek levert een complete en actuele introductie tot de relevante rechtsgebieden op het snijvlak tussen ICT en recht. De lezer maakt kennis met toepasselijke rechtsgebieden binnen het ICT-domein, zoals telecommunicatie-, privacy-, intellectueel eigendoms-, contractenrecht en strafrecht. Deze 7e druk is uiteraard weer helemaal actueel gemaakt. Er gaat geen dag voorbij zonder dat wij in aanraking komen met ICT. Techniek is simpelweg verweven met ons dagelijkse leven. Tegelijkertijd brengen deze technologische ontwikkelingen ook juridische uitdagingen met zich mee. Het veelal statische recht moet immers flexibel mee kunnen buigen met deze veranderlijke realiteit. Inleiding ICT en recht vormt voor studenten een complete en actuele introductie tot alle relevante rechtsgebieden op het fascinerende snijvlak tussen ICT en recht. Het studieboek helpt hen recht toe te passen binnen de dynamiek van steeds snellere technologische ontwikkelingen. Het recht biedt hiervoor weliswaar voldoende flexibiliteit, mede dankzij de technologieneutrale benadering van diverse bepalingen en de vele open normen in het recht. Toch vraagt een dergelijke open benadering wel om een specifieke en soms technische invulling van het recht. De lezer wordt geprikkeld om ICT-toepassingen te analyseren vanuit het bestaande recht. Je leert bestaande kennis aan te grijpen om zowel huidige als toekomstige technologieën in een juridisch kader te plaatsen. De titel geeft inzicht in veelgebruikte en toepasselijke rechtsgebieden binnen het domein van ICT, zoals: Telecommunicatierecht Privacyrecht Intellectueel eigendomsrecht Contractenrecht Strafrecht Deze vernieuwde 7e druk staat stil bij actuele ontwikkelingen op het gebied van ICT, zoals Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en legal tech. Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor e-commerce en de rol van de overheid met betrekking tot ICT. Vanuit het bestaande recht worden ICT-toepassingen besproken en nader uitgelegd. Hierdoor kan bestaande kennis worden gebruikt voor een juridische analyse van zowel bestaande als toekomstige technologieën.

0 | 0