Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht Studenteneditie
Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht Studenteneditie
Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht Studenteneditie
Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht Studenteneditie
Nederlands
Prijs
49,50

2 - 3 Werkdagen

De student maakt in deze 15e druk kennis met het intellectuele eigendomsrecht, inclusief alle ontwikkelingen die zich de laatste jaren op dit terrein hebben voorgedaan. De introductie maakt het gehele IE- recht en aanverwante rechtsgebieden inzichtelijk. De voorbeelden en rechtspraak maken de stof bovendien direct toepasbaar. De 15e druk van Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht (studenteneditie) vormt voor studenten de meest complete en toegankelijke kennismaking tot het intellectuele eigendomsrecht. De lezer maakt hierin niet enkel kennis met het IE-recht zelf, maar ook met aanverwante rechtsgebieden en thema’s, zoals het reclamerecht, de ongeoorloofde mededinging en de handhaving van IE-rechten. De uitgave wordt al vele edities geprezen om het complete overzicht van alle bestaande vraagstukken op het terrein van het IE-recht. Niet voor niets wordt de titel zowel in het onderwijs als de rechtspraktijk veelvuldig gebruikt. De stof wordt steevast geïllustreerd aan de hand van relevante rechtspraak. Studenten leren de materie zo direct toe te passen op relevante praktijksituaties. Het studieboek heeft zijn weg gevonden in diverse vakken op het gebied van het IE-recht, zowel in het HBO- als WO- onderwijs. Deze 15e editie verschijnt twee jaar na de vorige druk. In dit relatief korte tijdsbestek hebben zich tal van ontwikkelingen voorgedaan in rechtspraak en wetgeving die deze update rechtvaardigen. Deze druk slaagt erin alle nieuwe ontwikkelingen die zich de laatste jaren hebben voorgedaan in het IE-recht op heldere en kernachtige wijze uiteen te zetten. Alle relevante verdragen en de wet- en regelgeving op nationaal, regionaal en EU-niveau worden behandeld. Ook wordt ruim aandacht besteed aan de jurisprudentie van de hogere en lagere rechter, het Benelux-Gerechtshof en het Europese Hof van Justitie, het Europees Octrooibureau en van instellingen als de Reclame Code Commissie.

0 | 0