Kwaliteit en veiligheid in patiëntenzorg
Prijs
49,95

Nog niet verschenen, verwacht vanaf 30-4-2024

Kwaliteit van zorg staat onder druk door veel vraag, complexiteit en hoge kosten. Het idee van 'passende zorg' helpt om deze problemen aan te pakken. Dit boek geeft inzicht in theorieën (hoofd), het stimuleert zelfreflectie (hart) en bevat praktische tips. Het boek helpt bij het verdiepen van kennis, en ook bij het ontwikkelen van een eigen kijk op de kwaliteit van zorg. Voor (toekomstige) zorgprofessionals die niet alleen willen weten wat goede zorg is, maar ook willen begrijpen hoe ze écht het verschil kunnen maken.

In deze geheel herziene druk waarvan de tekst ook online beschikbaar is, komen allereerst aan de orde: de fundamenten van het kwaliteitsdenken, zoals evidence-based practice en patiëntenparticipatie, de basismodellen van kwaliteit van zorg, de groei van de gezondheidszorg en daarmee de actuele uitdagingen. Daarnaast gaat het boek in op de context waarin (aankomend) zorgprofessionals werken. De brede context, zoals de wijze waarop in Nederland de gezondheidszorg en het kwaliteitsdenken georganiseerd is en de smallere context, zoals het teamklimaat waarin (aankomend) gezondheidsprofessionals werken, communiceren en samenwerken. De kennis wordt regelmatig afgewisseld met reflectievragen en suggesties voor verdere verdieping.

De daaropvolgende hoofdstukken bieden een kader en handvaten om kwaliteitsverbeteringen daadwerkelijk vorm te geven en te implementeren in de praktijk. Dat vraagt van (aankomend) zorgprofessionals dat zij leiderschap tonen, problemen signaleren, systematisch analyseren en gericht zijn op het oplossen ervan, en zelf continu blijven leren. Immers de gezondheidszorg verandert razendsnel en dat vraagt flexibiliteit en veerkracht om de kwaliteit van zorg voor iedereen te blijven garanderen.


0 | 0