Misleidende beursberichten
Misleidende beursberichten
Misleidende beursberichten
Misleidende beursberichten
Nederlands
Prijs
109,00

Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag thuisbezorgd.

Wat gebeurt er als een gedupeerde belegger een persoon of rechtspersoon aansprakelijk stelt voor het publiceren van misleidende informatie of het niet publiceren van voorwetenschap? Hoe worden het causaal verband en de schade dan vastgesteld? In deze titel worden deze vragen uitgebreid besproken. Hierbij komen zowel de materieelrechtelijke als bewijsrechtelijke aspecten aan bod. Beleggers in Europese beursvennootschappen proberen steeds vaker schade te verhalen die zij hebben geleden door direct of indirect in te gaan op misleidende informatie. Informatie waarmee de werkelijkheid mooier wordt voorgesteld dan zij is, leidt tot kunstmatig hoge koersen van effecten. Als de werkelijkheid vervolgens naar buiten komt, zorgt dit tot scherpe koersdalingen. De beleggers die beleggingsbeslissingen hebben genomen op basis van de misleidende informatie lijden daardoor schade. Er doen zich tal van complexe vragen voor bij aansprakelijkheidsprocedures die door gedupeerde beleggers zijn ingesteld. Deze kwesties ontstaan bijvoorbeeld op het terrein van de leerstukken causaal verband en schade. In Misleidende beursberichten, Kwesties van causaal verband en schade wordt een diepgravende analyse van deze leerstukken gegeven toegespitst op de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor misleidende beursberichtgeving. Hierbij komen de materieelrechtelijke en bewijsrechtelijke aspecten aan bod. Verder is het onderzoek in deze titel zowel rechtsvergelijkend als interdisciplinair opgezet. In het kader van de rechtsvergelijking heeft de auteur uitgebreid onderzoek gedaan naar het Amerikaanse federale effectenrecht. Wat het interdisciplinaire aspect betreft, heeft hij uitvoerig de relevante financieel-economische en econometrische literatuur bestudeerd. De financieel-economische en econometrische concepten die in deze titel worden besproken en geanalyseerd, leveren belangrijke bouwstenen op voor de juridische analyse van het causaal verband en de schade bij aansprakelijkheid voor misleidende beursberichtgeving. Misleiding van beleggers is een actueel en relevant onderwerp. In deze publicatie lees je alles over de aansprakelijkheidsvraag die aan de orde is, wanneer een gedupeerde belegger een persoon of rechtspersoon aansprakelijk stelt voor het publiceren van misleidende informatie of het niet publiceren van voorwetenschap. Ook wordt uitgelegd hoe in dat geval het causaal verband en de schade moeten worden vastgesteld. Daarnaast komen andere actuele onderwerpen aan bod, zoals: prospectusaansprakelijkheid; aansprakelijkheid voor misleidende financiële verslaggeving; aansprakelijkheid voor schending van regels van marktmisbruik; aansprakelijkheid voor misleidende beursberichten onder het Amerikaanse federale effectenrecht; reliance, loss causation en damages bij aansprakelijkheid onder het Amerikaanse federale effectenrecht securities fraud class actions; de fraud-on-the-market-theorie; de Efficiënte Markthypothese vanuit financieel-economisch en juridisch perspectief; zeepbelvorming op de effectenmarkten; event studies. Misleidende beursberichten is van grote waarde zowel voor het wetenschappelijke publiek als voor de rechtspraktijk.

0 | 0