Moresprudentie
Prijs
47,95

3 - 5 Werkdagen

Het meest complete boek op het gebied van beroepsethiek in het sociaal domein, met een volledige uitwerking van de nieuwe Beroepscode voor professionals in sociaal werk (BPSW-2021).

• Een cliënte zegt dat haar partner fraudeert met een uitkering. • De politie vraagt naar de verblijfplaats van een zeventienjarig meisje dat gedwongen is uitgehuwelijkt. • In het sociaal wijkteam worden regelmatig ervaringen over mensen uit de buurt uitgewisseld; met naam en toenaam en zonder dat ze dit weten.

Het omgaan met morele vragen in het sociaal werk is niet gemakkelijk. Het boek Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk leert lezers – student, uitvoerend professional, docent, leidinggevende of andere belangstellenden - morele keuzes te herkennen, ethisch te denken en analyserend praktische dilemma’s op te lossen. Dilemma’s bij het werken met cliënten tot en met dilemma’s bij het werken met opdrachtgevers en het samenwerken met beroepsgenoten en andere disciplines. Met veel casussen en voorbeelden. Moresprudentie bevat ook veel informatie over het beroep sociaal werker.

Moresprudentie is bij uitstek geschikt als handboek voor de lessen beroepsethiek binnen het sociaalagogisch onderwijs. Studenten maken zich de theorie eigen waarmee zij morele vragen en dilemma’s leren analyseren en beoordelen. Het boek en de website bieden diverse opdrachten.

Moresprudentie is inmiddels ook een standaard- en naslagwerk voor de praktijk. In deel A kan de lezer kennis over beroepsethiek opfrissen; deel B legt de relatie tussen theorie en praktijk. Met name door het praktisch leren hanteren van alle artikelen van de nieuwe beroepscode voor professionals in sociaal werk.

0 | 0