Over schoonheid of de oplossing van het lichaam-geestprobleem
Over schoonheid of de oplossing van het lichaam-geestprobleem
Over schoonheid of de oplossing van het lichaam-geestprobleem
Over schoonheid of de oplossing van het lichaam-geestprobleem
Prijs
20,00

3 - 5 Werkdagen

Dit boek over ‘Schoonheid’ en de diepe filosofische betekenis ervan heeft een ambitieus doel. De auteurs wijzen een manier aan om het filosofische probleem van de dualiteit tussen lichaam en geest te overstijgen. Schoonheid maakt deel uit van de Platoonse drie-eenheid die ook het Goede en het Ware omvat. Dit zijn de drie attributen van de Geest. De Geest zelf is een twee-eenheid die het stoffelijke en het onstoffelijke omvat. De vraag naar de eenheidsbron van de Geest leidt tot een metafysische bespiegeling aan het eind van dit boek. De concrete invulling van de analyse van het concept Schoonheid spiegelt zichzelf in de andere twee concepten van het Goede en het Ware, maar op het fysicaniveau betreft deze analyse de structuur van ruimtetijd en de diepe structuur van de materie. Kwantumfysica, lichtgedrag en de wetten van de zwaartekracht en de entropie vinden hun plek in dit bouwwerk, dat de stoffelijke werkelijkheid wordt genoemd. Deze fysische kennis bevat tegelijkertijd de bouwstenen van een kennisleer. ‘Mind’ en ‘matter’ zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Fysica en metafysica impliceren elkaar op het niveau van de levende en anorganische werkelijkheid. Het boek is bedoeld voor iedereen die antwoorden zoekt op de fundamentele vraag naar het leven: wie en wat zijn wij mensen, wat zou de betekenis van het leven kunnen zijn en wat is de structuur van onze werkelijkheid? De essentie van dit boek is de vraag naar de waarde van schoonheid, de waarde van menselijke cultuur en de vraag naar de wonderlijke orde van de natuur. Ter wille van de toegankelijkheid van de tekst is filosofisch en wetenschappelijk jargon zoveel mogelijk vermeden of zijn begrippen toegelicht. Margriet Hovens volgde de opleidingen aan beeldende kunstinstituten in Maastricht en Breda, en studeerde kunstgeschiedenis en filosofische esthetica in Nijmegen. Zij drijft een productiewerkplaats voor klassieke sculptuur en doceert filosofie aan de afdeling productdesign van de Artez Hogeschool der Kunsten in Arnhem. Willem Muijs volgde de beeldende kunstopleiding in Tilburg, was docent beeldende vakken aan het middelbaar onderwijs in Wychen en voerde daarnaast een multimediale kunstenaarspraktijk in Arnhem en Nijmegen.

0 | 0