Pandrecht
Pandrecht
Pandrecht
Pandrecht
Prijs
60,50

Op werkdagen voor 16:00 uur besteld, volgende dag thuisbezorgd.

Welke rechten heeft een pandhouder en hoe kan hij deze rechten uitoefenen? Die vragen worden tot in detail besproken in deze publicatie. Vanuit praktijksituaties wordt ingegaan op recente ontwikkelingen en uiteenlopende vragen rondom pandrecht. Een cruciale uitgave voor elke praktijkjurist die met pandrecht te maken heeft. Pandrecht roept veel praktische vragen op. Bijvoorbeeld: op welke goederen is pandrecht mogelijk? Welke vestigingsperikelen kunnen zich voordoen? Welke plek neemt de pandhouder in binnen de rangorde van schuldeisers bij verdeling van de opbrengst? In welke gevallen kan een pandrecht vóór uitwinning tenietgaan en hoe kan dat worden voorkomen? Deze en andere vragen worden tot in detail in kaart gebracht in Pandrecht. De publicatie is geen theoretische verhandeling over wetsbepalingen en overwegingen van de Hoge Raad, maar vertaalt deze juist naar wat partijen daar in praktijksituaties mee kunnen en moeten. Over pandrecht wordt veelvuldig geprocedeerd, bijvoorbeeld over de positie van de bank als pandhouder in een faillissement. Aan de hand van dit soort actuele praktijksituaties wordt de huidige stand van het recht inzake pandrecht besproken. Het is daarmee een cruciale uitgave voor praktijkjuristen die met pandrecht te maken hebben, willen uitzoeken hoe iets zit en argumenten voor standpunten zoeken. Recente ontwikkelingen pandrecht Verschillende recente ontwikkelingen brengen vragen met zich over wat nu wel en niet mogelijk is en hoe nieuwe mogelijkheden kunnen worden benut in de praktijk. Denk daarbij aan zaken als de mogelijkheid van rangwisseling van pandrechten en de onmogelijkheid van verpanding van onoverdraagbare vorderingen. Op al die zaken gaat de auteur uitgebreid in. Hij is daarbij niet bang om standpunten in te nemen, wat deze titel tot een prikkelende uitgave maakt. Pandrecht wordt in deze publicatie bovendien in internationaal perspectief geplaatst middels een rechtsvergelijkend en internationaal privaatrechtelijk hoofdstuk. Dat maakt Pandrecht ook geschikt voor masterstudenten en promovendi die zich in hun onderzoek richten op deze boeiende thematiek. Wie op zoek is naar een praktisch beschreven titel over welke rechten een pandhouder heeft en hoe hij die kan uitoefenen, wordt op zijn wenken bediend. Pandrecht zal zo menig curator, bankjurist of advocaat de handvatten geven waar hij of zij naar op zoek is.

0 | 0