Praktijkgericht onderzoek voor reflectieve professionals
Praktijkgericht onderzoek voor reflectieve professionals
Praktijkgericht onderzoek voor reflectieve professionals
Praktijkgericht onderzoek voor reflectieve professionals
Prijs
37,60

3 - 5 Werkdagen

Deze herziene druk van dit veel gebruikte studie- en praktijkboek bevat een aantal aanpassingen en uitbreidingen. In het hoofdstuk over onderzoeksstrategieën is het experiment toegevoegd. In de dagelijkse beroepspraktijk van onderwijs of gezondheidszorg wordt niet gauw een (zuiver) experiment opgezet, maar in de geschiedenis van de sociale wetenschappen zijn goed opgezette (quasi)experimenten van grote invloed geweest. Ook is een bespreking van implementatieonderzoek toegevoegd. Goed onderzoek doen is één ding, het implementeren van de resultaten ervan in levensechte situaties is iets heel anders. Op vele maatschappelijke gebieden (gezondheidszorg, onderwijs, bestuur, veiligheid enz.) wordt in toenemende mate de noodzaak gevoeld om zich naast onderzoek ook bezig te houden met het invoeren van de uitkomsten in de praktijk. Verder is de beschrijving van actieonderzoek gewijzigd en aangepast aan nieuwe inzichten. De oorspronkelijke visie van de auteurs op actieonderzoek is niet gewijzigd. Er is een bespreking over gestandaardiseerde toetsen toegevoegd (CITO, algemene intelligentietests, PISA enz.). Zoals zal blijken, spelen zij een belangrijke rol in de verschillende beroeps- en adviespraktijken en zijn hierover opnieuw fundamentele discussies ontstaan. In het hoofdstuk over kwantitatieve analyse is de t-toets toegevoegd. In de praktijk van het kwantitatieve onderzoek is dit een instrument dat goede diensten bewijst, wanneer het gaat om het vergelijken van groepen en het aantonen van effecten van ingrepen of programma's. Ook is een behandeling van factoranalyse en de analyse van de betrouwbaarheid van meetschalen (Cronbach's Alpha) toegevoegd. Ten slotte is aan het boek een website gekoppeld die oefenmateriaal bevat voor de kwantitatieve, statistische analyse, waarmee lezers zich kunnen bekwamen in het zelfstandig uitvoeren van dergelijke analyses. Deze website bevat bestanden waarmee de lezer kan werken, alsmede instructieve stap-voor-stap uitwerkingen van de opgaven, in zowel het krachtige SPSS als Excel. Over de auteurs Rob de Lange was docent en onderzoeker aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Nadien doceerde hij sociale wetenschappen en onderzoeksmethoden aan de Hogeschool Utrecht bij de Faculteiten Communicatie & Journalistiek en Educatie. Daarnaast was hij universitair docent bij Communicatiewetenschap en de Graduate School of Communication van de Universiteit van Amsterdam. Hans Schuman was lector bij Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg in Tilburg en had als onderzoeksopdracht Interdisciplinair werken in de context van onderwijs en zorg. Hij is nu werkzaam in de beroepspraktijk bij Heliomare, met diverse vestigingen, en hij is hogeschoolhoofddocent aan het Seminarium voor Orthopedagogiek, Hogeschool Utrecht. Nicolina Montesano Montessori is als associate lector verbonden aan het lectoraat Normatieve Professionalisering van de Hogeschool Utrecht. Zij heeft samen met anderen de Amsterdam Critical Discourse Community opgezet. Zij is ook vicevoorzitter van de Stichting Vredeswetenschappen, met zetel in Utrecht.

0 | 0