Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
Nederlands
Prijs
125,00

Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag thuisbezorgd.

Wanneer komt iemand in aanmerking voor de wettelijke schuldsaneringsregeling? En welke wetsregels, procesreglementen en praktijkprocesregels gelden er precies? Deze titel gaat uitgebreid in op dit soort vraagstukken en bevat een systematische behandeling van de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen. Deze 5e druk is volledig geactualiseerd met de laatste wetgeving, rechtspraak en wetenschappelijke inzichten. Dat de schuldsaneringsregeling ingewikkelde materie is, weten we al jaren. De schuldsaneringsprocedure roept al vanaf de invoering vragen op. Enkele jaren geleden zijn daar ook nog eens spoedmaatregelen bijgekomen die de rechter kan treffen, net als het opleggen van een dwangakkoord aan schuldeisers. Heel recent zijn er nieuwe problemen aan het licht gekomen, zoals de regeling van compensatie na de toeslagen- affaire en de verwerking ervan in de toepassing van de schuldsaneringsregeling. Ook is telkens de vraag of de schuldenaar wel te goeder trouw is, wat zijn verplichtingen zijn, wat de rol van de bewindvoerder en de verhouding tussen schuldsanering en faillietverklaring is. Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen gaat uitgebreid in op al deze onderwerpen en bevat een systematische behandeling van de schuldsaneringsregeling, zoals deze is opgenomen in de Faillissementswet. In deze uitgave wordt aandacht gegeven aan: de toe- en afwijzingsgronden van de schuldsaneringsregeling de gevolgen van haar toepassing de gedwongen schuldregeling ex art. 287a de voorlopige voorzieningen in spoedeisende zaken het moratorium in geval van een bedreigende situatie enkele sociaal-maatschappelijke en Europese ontwikkelingen het bestuur van de boedel en de rol van de bewindvoerder de voorzieningen na de rechterlijke uitspraak het verloop van de schuldsaneringsregeling de vereffening van de boedel de tussentijdse en reguliere beëindiging van de schuldsaneringsregeling. Deze 5e druk is volledig bijgewerkt met de laatste wetgeving, rechtspraak en wetenschappelijke inzichten. De vrij uitvoerige parlementaire geschiedenis is in de tekst verwerkt, evenals het meest recente Procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken van het LOVC 2021. Ook de Recofa-richtlijnen voor schuldsaneringsregelingen 2018 en de procesreglementen zoals deze gelden voor handels- en insolventiezaken bij de gerechtshoven en het Procesreglement van de Hoge Raad zijn toegevoegd. Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is een onmisbare titel voor schuldsaneringsbewindvoerders, advocaten, rechters, curatoren, gemeentelijke schuldhulpverleners en beleidsmakers en -uitvoerders bij minnelijke regeling van schuldproblemen van personen en gezinnen.

0 | 0