Stabiliteit
Stabiliteit
Stabiliteit
Stabiliteit
Prijs
127,50

3 - 5 Werkdagen

Dit boek behandelt het berekenen van de stabiliteit van staven in staalconstructies belast op druk, op buiging en op de combinatie van druk en buiging volgens Eurocode 3. • Hoofdstuk 1 behandelt de theorie en achtergronden van de stabiliteit van een centrisch op druk belaste staaf met aandacht voor de Eulerse knikkracht, knikkromme en knikfactor. Vervolgens komen de instabiliteitsvormen (knik, torsie en torsieknik) aan de orde en wordt het begrip kniklengte besproken voor staven en raamwerken. • Hoofdstuk 2 behandelt de theorie en achtergronden van de stabiliteit van een op buiging belaste staaf met aandacht voor de verschillende randvoorwaarden en belastingcondities. Daarna wordt het Eulerse kipmoment besproken en de theorie toegelicht met een aantal rekenvoorbeelden. • Hoofdstuk 3 behandelt de theorie en achtergronden van de stabiliteit van een op druk en buiging belaste staaf. De toetsingsformule in NEN-EN 1993-1-1, art. 6.3 wordt toegelicht en met name de daarin gebruikte interactiefactoren k en de knik- en kipreductiefactoren . Tenslotte worden de aanvullende regels volgens NEN-EN 1993-1-1 en de Nationale Bijlage besproken. • Hoofdstuk 4 bevat twee rekenvoorbeelden van een op druk (en buiging) belaste gevelkolom van een in twee richtingen geschoorde hal. Het betreft een pendelkolom (aan beide uiteinden scharnierend aangesloten) én een ingeklemde kolom, die aan de kop scharnierend is aangesloten. • Hoofdstuk 5 bevat drie rekenvoorbeelden van een op buiging belaste dakligger: een ligger op twee steunpunten met respectievelijk twee kipsteunen, één kipsteun en geen kipsteunen. • Hoofdstuk 6 tenslotte bevat drie rekenvoorbeelden van een raamwerk. Het gaat om een geschoord non-sway raamwerk met flexibele verbindingen én een ongeschoord sway raamwerk met respectievelijk stijve en flexibele verbindingen. Stabiliteit is geschikt als leerboek voor studenten maar ook als naslagwerk bij Eurocode 3 voor constructeurs in de praktijk.

0 | 0