Terecht Of Niet
Terecht Of Niet
Terecht Of Niet
Terecht Of Niet
Nederlands
112
Prijs
17,95

Tijdelijk niet voorradig

Dit boekje bevat een verzameling annotaties en artikelen over onderwijsrechtelijke thema’s. De afzonderlijke bijdragen zijn alle reeds eerder gepubliceerd in ‘Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk’. Deze verzameling is bij elkaar gebracht omdat ze een overzicht geeft van de rechtsontwikkeling met betrekking tot onderwijsrechtelijke onderwerpen zoals onder andere het bindend afwijzend studieadvies, tentamenfraude, de waarde van buitenlandse diploma’s, recht op inzage van gemaakt tentamenwerk, bijzondere persoonlijke omstandigheden, toelating tot opleidingen en de wijze van toetsing in de onderwijsrechtspraak. Mr. Dr. A.H. (Ton) Lamers (1960) studeerde aan het conservatorium te Enschede (1985). Na een carrière in de muziekindustrie studeerde hij Rechtswetenschappen (2007). Promotie (2011) over samenhangende rechtsverhoudingen in het handelsrecht. Sinds 1996 is Ton Lamers verbonden aan de ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Aanvankelijk als docent ‘Musiconomie’ (over ondernemerschap in de creatieve industrie), sinds 2010 als voorzitter van de centrale examencommissie. Daarnaast is Ton Lamers sinds 2011 verbonden aan de Open Universiteit, aanvankelijk als onderzoeker ‘handelsrecht’ en als auteur van het onderzoeksprogramma Rechtswetenschappen. De laatste jaren Als docent Arbeid & Zekerheid en recentelijk als ontwerper van een nieuw op te zetten programma onderwijsrecht als samenwerkingsproject tussen de faculteiten Rechtswetenschappen en onderwijswetenschappen. Ton Lamers publiceert regelmatig over handelsrechtelijke-, arbeidsrechtelijke en onderwijsrechtelijke thema’s. Hij is sinds 2014 vaste annotator in Examens (tijdschrift voor de toetspraktijk) waarin hij onderwijsrechtelijke uitspraken van de verschillende rechterlijke colleges becommentarieerd.

0 | 0