Verbintenissenrecht algemeen
Verbintenissenrecht algemeen
Verbintenissenrecht algemeen
Verbintenissenrecht algemeen
Prijs
55,00

3 - 5 Werkdagen

Dit studieboek biedt een volwaardige introductie tot het algemene gedeelte van het verbintenissenrecht. Je maakt onder meer kennis met verschillende verbintenissen, de nakoming ervan, de gevolgen van niet- nakoming en de overgang van vorderingen en schulden. Uiteraard zijn de laatste ontwikkelingen in regelgeving, jurisprudentie en literatuur in deze 6e druk verwerkt. Welke vormen van verbintenissen komen er in het burgerlijk recht voor? Wat zijn de gevolgen van het niet-nakomen van verbintenissen? En hoe gaan de overgang van vorderingen en schulden en het einde van de verbintenis in hun werk? Vragen zoals deze vereisen een goed begrip van het algemene gedeelte van het verbintenissenrecht. Deze 6e druk van Verbintenissenrecht algemeen biedt studenten een toegankelijk geschreven en complete introductie van het algemene gedeelte van het verbintenissenrecht. Deze behandeling van de stof maakt de titel uitermate geschikt als studieboek, maar ook praktijkjuristen doen er volop hun voordeel mee. De inhoud is geheel geactualiseerd naar de regelgeving, jurisprudentie en literatuur van de afgelopen jaren. Verbintenissenrecht studieboek Je maakt in dit studieboek kennis met verschillende onderwerpen en vraagstukken die van belang zijn bij verbintenissen in het algemeen. Het eerste hoofdstuk is onder meer gewijd aan de inhoud van verbintenissen, de natuurlijke verbintenis, pluraliteit, tijdsbepaling en voorwaarden. Daarna komen de volgende thema’s aan de orde: • Nakoming en rechtsvorderingen (waarbij onder meer ook wordt stilgestaan bij geldschulden en verrekening) • Niet-nakoming van verbintenissen (vereisten voor schadevergoeding, verzuim en ingebrekestelling, opschorting, ontbinding) • Overgang van vorderingen en schulden en het einde van de verbintenis (waarbij met name aandacht wordt besteed aan verjaring) Kortom: deze 6e druk vormt de ideale en meest actuele introductie tot het algemene gedeelte van het verbintenissenrecht voor studie en praktijk.

0 | 0