Zakboek strafvordering voor de hulpofficier 2022
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier 2022
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier 2022
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier 2022
  • Nederlands

Dit zakboek zet de belangrijkste dwangmiddelen uit het Wetboek van Strafvordering en een aantal bijzondere wetten (zoals de WVW, WWM, Opiumwet, Wahv en de Awb) op een rij. Praktische voorbeelden, handige stappenschema#s en tabellen maken de informatie direct toepasbaar. Zo kunt u zaken goed en efficiënt afhandelen. Beschikbaar als online publicatie (maandelijks geactualiseerd) en als boek(abonnement). Met het zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier beschikt u over een overzichtelijk, betrouwbaar en praktijkgericht naslagwerk over dwangmiddelen uit het Wetboek van strafvordering en bijzondere wetten. Het zakboek is voorzien van een omvangrijke inhoudsopgave en vernieuwde index. Zo kunt u doelgericht zoeken en zaken sneller afwerken. Door gebruik van het zakboek voorkomt u vertraging bij de verdere afhandeling van strafzaken, doordat er minder werk opnieuw of alsnog gedaan moet worden of voor niets is gedaan. Meer actuele kennis over strafvordering voorkomt ook vrijspraken of niet-ontvankelijkheden. Het zakboek bevat een bespreking van de dwangmiddelen uit het Wetboek van Strafvordering en diverse bijzondere wetten (zoals de WWM, Opiumwet, WVW, WED, Wahv en de Awb). Door verwerking van wetgeving, jurisprudentie, Kamerstukken en literatuur worden dagelijks voorkomende praktijkvragen beantwoord, zoals bijv. het onderzoek van inbeslaggenomen voorwerpen, vorderen van gegevens, etnisch profileren, controleren van voertuigen en geweld door en tegen de politie. Antwoorden op vakvragen die de auteur de laatste decennia heeft gegeven zijn verwerkt in dit zakboek. Ook in deze editie worden relevante onderdelen uit het Privaatrecht besproken. Door de diepgang van de bespreking is het zakboek ook zeer geschikt voor de specialisten in de opsporing. Het zakboek wordt ook vaak gebruikt door officieren van justitie, rechter-commissarissen, andere strafrechters en strafrechtadvocaten. Ook in deze editie zijn weer belangrijke actualiteiten op het gebied van wetgeving en jurisprudentie verwerkt. Onderstaand een selectie. Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit (gedeeltelijk in werking). Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (inwerkingtreding in 2022 verwacht), met daarin o.m. een strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak (art. 42 Sr) en een nieuwe strafbepaling (schuldschending geweldsinstructie: art. 372 Sr). Opsporingsambtenaren krijgen niet meer het stempel van verdachte opgeplakt bij onderzoek naar geweldgebruik. Daarvoor in de plaats komt een feitenonderzoek, dat uitgaat van rechtmatig optreden. Uitbreiding vh-misdrijven. Aanhouden voorwaardelijk invrijheidgestelde. Jurisprudentie Verborgen ruimte in auto. Gevolgen niet opmaken pv of opsporing niet volledig vermelden in pv. Huiselijk geweld (verplichtingen overheid). Toepassingsbereik art. 36e lid 3 Sr (ontneming wederrechtelijk voordeel). Biometrisch ontgrendelen smartphone verdachte. Vordering gegevensverstrekking op basis van art. 126n Sv. Controle of opsporing (Awb en APV#s / inbrekerswerktuigen). Etnisch profileren. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (staandehouding / privétijd). Herschreven paragrafen Het gehele zakboek is grondig herzien, in het bijzonder zijn vermeldenswaardig: Geweld/dwang bij toepassing dwangmiddelen (3.26). Ontdekking heterdaad / buiten heterdaad (4.4). Gronden vh (vluchtgevaar; geschokte rechtsorde) (4.33). Beslagbevoegdheden opsp. ambt. (art. 95 t/m 96b, 102a en 551 Sv) (6.9). Beslagbevoegdheden (hulp)OvJ (art. 96c, 97 en 100 t/m 102a Sv) (6.10). WWM: onderdeel doorzoeken (11.19). U gebruikt Navigator van Wolters Kluwer om in te loggen op de online uitgave. U kunt zoeken met de geavanceerde zoekfunctie of u gebruikt de inhoudsopgave als leidraad. De teksten zijn voorzien van links waarop u direct doorklikt naar wetsartikelen, jurisprudentie en overige bronnen. Belangrijke onderdelen die u graag vaak en snel bij de hand wilt heb

0 | 0

  • : 9789013166354
  • : Nederlands
  • : Paperback
  • : maart 2022
  • : 503
  • : 185 x 110 x 25 mm.